Nieuws

Betaling via domiciliëring is nu beschikbaar

De mogelijkheid om abonnementen via domiciliëring te betalen wordt al lange tijd gevraagd - vanaf nu is dat mogelijk!

Oproep: kandidaten voor het bestuursorgaan van Nubo

We zijn op zoek naar mensen die de waarden van Nubo een warm hart toedragen en die bereid zijn om tijd vrij te maken als bestuurder of bestuurster. We hebben nieuwe krachten nodig om samen de uitdagingen van de coöperatie aan te gaan.

Werkgroepen

Historisch gezien was Nubo georganiseerd rond kleine werkgroepen. Sindsdien zijn sommige groepen in winterslaap gegaan, terwijl andere zijn opgericht…

Steun Nubo

Je kan Nubo financieel steunen op meerdere manieren.

Nubo, een succes?

Een informele stand van zaken over de situatie en doelstellingen van de coöperatie.

Actualisering van de statuten van de coöperatie: buitengewone algemene vergaderingen

Als je coöperateur of coöperatrice bent, weet je misschien al dat Nubo al een paar maanden bezig is met het actualiseren van de statuten van de coöperatie. De coöperatie is namelijk in januari 2019 opgericht. Sindsdien is er een nieuw wetboek van vennootschappen ingevoerd, waardoor de statuten moeten worden bijgewerkt. Deze update moet voor 1 januari 2024 zijn doorgevoerd.

Nieuwe pictogrammen in de interface

Er is een kleine verbetering aangebracht in de online interfaces voor mail, cloud en Mijn Nubo: duidelijkere pictogrammen om van de ene dienst naar de andere over te schakelen en een directe link naar Nubo agora en de documentatie.

Reflecties op de onderbreking van de services

Het kan gebeuren dat de diensten van Nubo tijdelijk niet beschikbaar zijn. Soms is het een technisch probleem op de servers van de coöperatie, maar soms is het een probleem in het datacenter waar de gegevens van Nubo worden gehost.

Dubbele authenticatie: versterk de beveiliging van uw online diensten

Nubo biedt je een nieuwe functie om de beveiliging van je account te verbeteren!

Nubo in het Engels

Vanaf het begin is Nubo een tweetalig project geweest. Op 29 en 30 september 2023 werd een eerste tweedaagse workshop gehouden om te beginnen met de vertaling van de diensten naar het Engels.

Laat Nubo groeien en krijg een maand gratis

Het aantal mensen dat zich abonneert op de diensten van Nubo groeit met de maand. Om meer financiële rust te bereiken, streeft Nubo naar een gemiddelde van 2.000 inschrijvingen. We komen er zeker… maar langzaam. Om de groei te stimuleren heeft Nubo begin september een verwijzingscampagne gelanceerd.

Een woordje uitleg over het onderhoud bij Nubo

Zoals was aangekondigd eind mei, ondergingen de Nubo diensten op 2 en 3 juni groot onderhoud. Het duurde wat langer dan verwacht, maar de operatie verliep uiteindelijk zonder problemen. Dit is een belangrijke stap voor de technische continuïteit van Nubo en vormt een goede basis voor het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Onderhoud

Na onderhoudswerkzaamheden die gisteravond zijn uitgevoerd, ondervinden we momenteel grote problemen met webmail.

12/6 : Ont-Google met Nubo !

Ontmoeting met Framasoft + praktische workshop Nubo

27/2: Nubo Install Party - Brussel

Nubo helpt je met je installatie

Vacature

Nubo is op zoek naar een verantwoordelijke voor dagelijkse leiding (v/x/m)

Gezamenlijke workshop

Onze eerste groote AV in levende lijve stelde ons in staat de getuigenissen en overwegingen van onze coöperanten te verzamelen

Terugblik op de GAV van 2022

Nubo is blij mee te delen dat alle stempunten van de gewone algemene vergadering van 15 mei zijn goedgekeurd!

Op weg naar 2000 abonnees!

Newsletter lente 2022