Nieuwsbrief van 21 april 2020

Dag iedereen,

Hier zijn de laatste nieuwtjes van Nubo:

 • Succesvolle publiekscampagne
 • Historiek van het project
 • De volgende stappen
  • Het coöperatief leven
  • Laten we ons in aantal… verdubbelen!
 • Samengevat

Succesvolle campagne

Afgelopen december slaagde Nubo in haar campagne, de minimale financiering van 50.000 euro werd bereikt en zelfs overschreden (met meer dan 65.000 euro op 31 december). Dat gaf ons het groen licht om het vervolg te starten. Hartelijk dank aan iedereen!

Misschien heeft u de nieuwe cijfers opgemerkt op onze website. De teller geeft sinds januari het aantal leden en het totale kapitaal aan (in plaats van alleen het campagnebedrag). Enige uitleg over deze cijfers:

 • Coöperanten: het geld van Nubo is enkel afkomstig van het verwerven van aandelen door individuen of structuren. Aangezien het doel van de campagne bereikt werd, richten we ons nu op de coöperanten die zich voor het project inzetten.
 • Het totale kapitaal: omvat alles wat sinds de oprichting van de coöperatie is verzameld, zowel door individuen tijdens de campagne als door organisaties, waaronder de oprichters. Natuurlijk werd er al geld uitgegeven, dit bedrag weerspiegelt wat we samen kunnen opbrengen. En dat is geen kleinigheid!

Zoals gepland in de stappen van het project hebben we een aanvraag ingediend bij CoopUS (Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) om de financiering aan te vullen. Daarnaast zijn we met de technische ontwikkelingen begonnen.

Het is nog steeds mogelijk om aandelen te kopen, het doel van 50.000 euro (en meer…) is geen plafond, en we willen zo talrijk mogelijk zijn. Elke nieuwe coöperant is welkom!

Historiek van het project

Op 1 februari 2020 was het precies een jaar geleden dat de coöperatie officieel bestaat. Het was op 28 januari 2019 dat onze teamleden, elk een van de oprichters vertegenwoordigend, naar het kantoor van de notaris stapten om samen de oprichtingsakte te ondertekenen. De statuten werden op 1 februari 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit jubileum was de gelegenheid om de stappen van het project-pagina van de site bij te werken. Kortom:

Het project begon meer dan drie jaar geleden:

 • 2017, Het startjaar: ons team wordt gevormd en sluit zich in oktober aan bij het SEEDS-programma van Coopcity dat Nubo in gang zet; aan het einde van het jaar wordt een enquête gehouden om het project in te kaderen.
 • 2018, Het jaar van de voorbereidingen: het financiële plan en het businessplan geven vorm aan het project door alle nodige informatie te verzamelen. Op basis van de enquête worden de te leveren diensten gedefinieerd. Coopcity volgt het project tot het einde van het jaar en het werk aan onze visuele identiteit begint met Speculoos.
 • 2019, Het jaar van de realisering: begint in januari met de passage bij de notaris, dan verzamelt Nubo de eerste fondsen die het mogelijk maken om zich te lanceren en verder begint een grotere campagne in de zomer. In december heeft Nubo zijn doel kunnen bereiken door 50.000 euro samen te brengen, voor een totaal van meer dan 70.000 euro aan kapitaal.

Boven alles zullen we ons het eerste officiële jaar van Nubo herinneren als dat van onze eerste coöperanten, die het hart van het project vormen. Wij wensen dat het tweede jaar hùn jaar wordt, het jaar van de coöperatie, met het starten van het coöperatief leven en het opzetten van de diensten.

We hebben een Nieuws-sectie aan de website toegevoegd, die al een reeks sleutelmomenten bevat en die zal worden bijgewerkt naarmate we verder gaan.

De volgende stappen

We zijn aan het einde van de campagnefase gekomen, en de aanvraag bij CoopUS is ingediend. Nu begint de ontwikkelingsfase. Nubo volgt nu twee sporen: het werk aan het opzetten van diensten en de ontwikkeling van het coöperatief leven.

Het coöperatief leven

Het coöperatief leven ligt ons sinds het begin nauw aan het hart. Daarom wilden we, zodra de campagne afgerond was, een eerste ontmoeting op touw zetten. Een gemoedelijke algemene vergadering was voor eind maart voorzien. Deze kan onder de huidige omstandigheden jammer genoeg niet plaatsvinden.

De algemene vergadering zou een uitgangspunt zijn geweest om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. En het wordt gewoon uitgesteld! Onze plannen zijn wat ontregeld, maar we gaan door met het werk en we houden je op de hoogte.

Laten we ons in aantal…

… verdubbelen!

We hebben twee doelstellingen voor de zomer:

 • een bèta- en vervolgens een functionele versie van de diensten voor te stellen
 • en doorgaan met het verzamelen van mensen rond het project!

Ons nieuw doel is: het aantal coöperanten tegen juli verdubbelen. Als ieder van ons ook maar een nieuw persoon overtuigt, zullen we snel de 800 leden overschrijden.

Om een bedrijf te starten is er geld nodig, om de samenleving te veranderen hebben we elkaar nodig!

Met meer coöperanten kunnen we de volgende fasen veel rustiger aanpakken. Elke nieuwe persoon die coöperant wordt is een reden te meer voor het bestaan van het project.

Samengevat

 • Dank u voor uw vertrouwen. Succesvolle campagne = de ontwikkelingen gaan van start.
 • We zijn met 421, laten we proberen om de kaap van 800 coöperanten te ronden tegen deze zomer!
 • Het blijft mogelijk aandelen te nemen en de Tax Shelter blijft van toepassing (45% belastingaftrek gespreid over 3 jaar).

Vergeet niet onze agenda te raadplegen. Wanneer de actualiteit het toelaat vindt je daar de komende evenementen en vergaderingen.

Intussen kan je contact met ons opnemen via email of kan je je bij ons aansluiten op Mastodon. Moest je nog niet op Mastodon actief zijn, staat Nubo ook op Twitter of Facebook.