Wettelijke vermeldingen en verantwoording

Laatste wijziging: 22 april 2019

Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke uitgever van de website

De website nubo.coop, evenals alle sub-domeinen (zoals crm.nubo.coop), is een website van de Belgische coöperatieve vennootschap Nubo cvba-so en wordt beheerd door haar bestuurders.

Maatschappelijke zetel: Van Elewyckstraat 35, 1050 Brussel, België

Ondernemingsnummer: 0719680909 — BTW BE 0719.680.909 RPR Brussel

De inhoud van de website wordt gepubliceerd onder leiding van de werkgroep communicatie van de coöperatie. Contact: hello@nubo.coop

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Deze informatie bevindt zich in ons privacybeleid.

Toegankelijkheid van de website en de gegevens

Nubo verbindt zich ertoe haar website zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle gebruikers. Als u desondanks moeilijkheden ondervindt met de toegankelijkheid of leesbaarheid ervan, stellen wij het op prijs indien u ons dit laat weten. Alle opmerkingen zijn welkom.

Browsercompatibiliteit

Deze website werd geoptimaliseerd voor de meest voorkomende recente internetbrowsers. Indien u problemen ondervindt met het bekijken van deze website, zorg er dan voor dat uw software up-to-date is. De website maakt gebruik van JavaScript voor bepaalde functies. Dit activeert u dus best in uw browser.

Verantwoording

Beelden en vormgeving

Wij danken Lucie Castel voor de illustraties en Speculoos voor de vormgeving van de website.

De vormgeving van de website is beschikbaar onder de dubbele Licentie Art Libre en Creative Commons BY-SA.

De lettertypen en de typografische elementen zijn gepubliceerd onder de licentie SIL.

Software

Deze website gebruikt de software Hugo. Dit is vrije software die wordt verspreid onder de licentie GNU General Public License (GPL). De interface van de website werd ontworpen met frontend framework UIkit, eveneens vrije software verspreid onder de licentie MIT License.

Hosting

Deze website wordt gehost op een server die in België staat. De coöperatie Nestor cvba staat in voor het technische beheer ervan.

Bronnen

Gebruik van de logo’s en visuele elementen van Nubo

Als u het logo van Nubo of andere visuele elementen van Nubo wilt gebruiken voor uw communicatie of een event, ongeacht de drager, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Verantwoordelijkheid van hyperlinken naar andere websites

Via haar pagina’s, blogs en publicaties op sociale media en platforms van derden biedt de website van Nubo links naar andere Belgische en buitenlandse websites, verenigingen, privé-organisaties en andere bronnen. Deze pagina’s maken geen deel uit van de website van Nubo. Bijgevolg vallen deze pagina’s niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie van de website die dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan. Deze links zijn enkel bedoeld om de internetgebruiker gemakkelijker toegang te geven tot andere documentaire bronnen over het geraadpleegde onderwerp.


Indien u na het lezen van deze pagina geen antwoord heeft op uw vragen, kunt u ons contacteren.