Veelgestelde vragen

 • 1. Ons project

  • Wat is Nubo?

   Nubo is een coöperatie van gebruikers die ethische online diensten aanbiedt en een neutraal, gratis, gedecentraliseerd en ondersteunend internet promoot. Deze ethiek sluit het verzamelen en centraliseren van persoonsgegevens voor commerciële of profileringsdoeleinden uit.

  • Wie zit er achter Nubo?

   Nubo wordt gedragen door een team van mensen die dagelijks aan het project werken. De coöperatie werd opgericht door zes Belgische structuren (vijf vzw’s en één coöperatie) die gemeenschappelijke waarden delen.

  • Wat betekent “Nubo”?

   “Nubo” betekent “wolk” in het Esperanto, net als “cloud” in het Engels! Esperanto is een geconstrueerde taal waarvan het idee is om een brug te slaan tussen culturen en de communicatie te vergemakkelijken.

  • Wanneer zullen de diensten beschikbaar zijn?

   Nubo bevindt zich momenteel in de fase van de algemen publiekscampagne om coöperanten te werven. Zodra de financieringsdoelstelling is bereikt, kan de technische ontwikkelings- en testfase beginnen. Deze stappen worden beschreven in deze pagina.

  • Wat is de status van het project?

   Vandaag bevindt Nubo zich in de financieringsfase! De homepage wordt regelmatig bijgewerkt met het actuele bedrag dat reeds werd opgehaald. Zodra het benodigde bedrag is bereikt, kan de coöperatie de volgende stappen nemen.

  • Zijn er nog andere projecten zoals Nubo?

   Ja! De coöperatie is ontstaan uit een partnerschap tussen Belgische verenigingen en een Belgische coöperatie die al jaren actief zijn op het gebied van internet en vrije software. Deze structuren worden gepresenteerd op deze pagina.

   Daarnaast is Nubo aangesloten bij andere projecten. In het bijzonder de netwerken van CHATONS en LibreHosters die tot doel hebben service providers die persoonsgegevens en privacy respecteren samen te brengen.

 • 2. Ons aanbod

  • Welke diensten gaat Nubo precies aanbieden?

   Nubo levert mail en cloud, dat wil zeggen:

   • E-mailadres: een mailbox gehost bij Nubo, in België, met je persoonlijke adressen.
   • Een persoonlijke cloud, dat wil zeggen opslagruimte die toegankelijk is vanuit je computers, telefoons en tablets. In deze ruimte kan je al je apparaten synchroniseren en bestanden uitwisselen met wie dan ook.
   • Met Nubo kan je ook kalenders en adresboekjes synchroniseren en delen.

   Bijkomende diensten zoals tools voor collaboratief schrijven, afsprakenplanners, overdracht van bestanden of gedecentraliseerde sociale media zijn eveneens voorzien of kunnen later worden toegevoegd.

   Meer informatie is te vinden op deze pagina.

  • Tot wie richt Nubo zich?

   Nubo richt zich tot iedereen! Je hoeft geen expert te zijn of technische achtergrond te hebben. Het doel van Nubo is een eenvoudig alternatief te bieden voor de gebruikelijke onlinediensten. De diensten zijn in de eerste plaats gericht op particulieren, maar kunnen ook geschikt zijn voor kleine groepen (gezinnen, werkgroepen, zelfstandigen, kleine verenigingen…).

  • Zijn de diensten beschibkaar voor kleine bedrijven en verenigingen?

   Het aanbod richt zich op particulieren en gezinnen, maar ook op kleine bedrijven en zelfstandigen.

   Nubo biedt echter geen gepersonnaliseerde diensten en voelt zich niet geroepen om diensnten aan te bieden aan grotere verenigingen of structuren (scholen, bedrijven met meerdere departementen, grote verenigingen enz.).

   Als je meer specifieke noden hebt of ontwikkeling op maat zoekt, kan je je wenden tot Domaine Public asbl, Nestor cvba of Tactic asbl

  • Kunnen we de diensten van Nubo gebruiken zonder coöperant te zijn?

   Ja. Nubo richt zich tot iedereen, ook tot wie ervoor kiest geen coöperant te worden. Deze laatsten betalen een iets hogere prijs (ongeveer een euro meer per maand).

   Ons aanbod van diensten wordt omschreven op deze pagina.

  • Gaat verhuizen naar Nubo niet te ingewikkeld zijn?

   Nee. Nubo wil verhuizen naar en vanuit haar diensten gemakkelijker maken.

   Nubo promoot een vrij, open, neutraal en gedecentraliseerd internet en verdedigt de autonomie van gebruikers. Dat is alleen mogelijk als iedereen vrij kan kiezen en van dienstverlener kan veranderen.

   In de fase van technische ontwikkeling is voorzien dat de coöperatie tutorials en handleidingen opstelt opdat iedereen zijn of haar gegevens zo eenvoudig en zo snel mogelijk kan verplaatsen. Dat is vaak eenvoudiger dan gedacht. En mocht het wat complexer blijken, dan doen wij dat samen.

  • Hoeveel gaat dat kosten?

   De prijzen die momenteel voorzien zijn kunnen variëren in functie van de ontwikkeling van de coöperatie en de keuzes die de algemene vergadering gaat maken (omdat alle coöperanten samen beslissen). Hoe dan ook opteert Nubo voor toegankelijke en eerlijke prijzen: een basisprijs die voor iedereen haalbaar is zonder excessieve winstmarge (elke euro komt terug naar de coöperatie).

   De basisprijs bedraagt € 2,5 per maand voor 5 GB. Tot 10 GB kost elke bijkomende gigabyte € 0,5 per maand. Boven de 10 GB is de prijs regressief. Enkel deze quota worden aangerekend. Iedereen mag over zoveel mailboxen of clouds beschikken als hij of zij wil. Deze ruimte kan gemakkelijker groter of kleiner gemaakt worden. Opdat de prijs zo eerlijk mogelijk zou blijven, betaalt u voor wat u gebruikt.

  • Onze eigen servers? Hoezo?

   De coöperatie steunt op het fundamentele principe dat ze eigenaar is van de servers die ze gebruikt. Dit garandeert dat ze controle behoudt over wat er gebeurt en over de gestockeerde gegevens.

   Nubo heeft bepaalde doelstellingen vastgelegd: zo onafhankelijk mogelijk blijven, de servers gemakkelijk en lokaal kunnen beheren, de negatieve milieu- en sociale impact zo laag mogelijk houden.

   Eenmaal de financiering voldoende fondsen heeft verzameld, koopt de coöperatie de nodige servers die ze installeert in een datacentrum in België. De keuze van het datacentrum wordt nog bestudeerd en houdt rekening met bovenstaande voorwaarden.

  • Wat zijn de technische keuzen?

   Op dit moment bereidt Nubo de technische uitwerking voor. De basiskeuzes zijn gemaakt, maar ze kunnen nog evolueren door het lastenboek en de lopende of toekomstige ontwikkelingen.

   De coöperatie wil zo transparant mogelijk zijn, maar het is nog te vroeg om de technische oplossingen nu al uitvoerig te beschrijven. Zodra de keuzes vastliggen, wordt de beschrijving ervan ter beschikking gesteld.

   Contacteer ons om er meer over te weten.

 • 3. Coöperant worden

  • Waarom cooperant worden?

   Er zijn verschillende redenen om coöperant te worden:

   • Je steunt een etisch project dat je persoonlijke gegevens en je online privéleven respecteren;
   • Je maakt het ontstaan van een lokaal project mogelijk, vlakbij jou;
   • Je neemt deel aan de belsissingen van de coöperatie samen met de andere cooperanten;
   • Je weet waar je gegevens zich bevinden, de servers die ze onderbrengen en de personen die ze beheren;
   • Je zal toegang hebben tot de diensten zodra ze beschikbaar zijn en met de best mogelijke prijs (de diensten een beetje duurder zijn als je geen aandelen hebt);
   • Je kan genieten van de tax shelter (en omdat geld op een bankrekening sowieso niets opbrengt).
  • Wie kan aandelen kopen?

   Iedereen kan vennoot worden van Nubo. De enige voorwaarde is de uitgangspunten van Nubo te delen en zich willen aansluiten bij het project. Minderjarigen kunnen eveneens coöperant worden (de rechten en plichten die gelinkt zijn aan deze status zullen dan uitgeoefend worden door hun voogd).

   Er is echter wel een wettelijk plafond van 5000 € per persoon in het kader van een openbare oproep. Wat toch een behoorlijke marge laat om verschillende aandelen te nemen!

   Als u meer wil investeren, neem dan contact op met ons.

  • Waarom meerdere aandelen kopen?

   De prijs van de aandelen is vastgesteld op 25 euro om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om samen te werken. Aangezien de coöperatie is gebaseerd op het principe “één persoon, één stem”, geeft het hebben van meerdere aandelen niet meer rechten. Eén aandeel is al genoeg om deel uit te maken van het avontuur!

   De aandelen die u koopt, vormen echter een financiële investering. Het doel van de coöperatie is geen verrijking, maar het is niet verboden om het dividend te delen. Deze eventuele uitkering wordt jaarlijks vastgesteld in een algemene vergadering en is wettelijk beperkt tot een maximum van 6% van de waarde van de aandelen.

   Meer dan een financiële investering ondersteunt de aankoop van meerdere aandelen het project en zijn waarden. Tijdens een financieringsperiode verhoogt het aantal ingekochte aandelen per persoon de kans dat Nubo onder de best mogelijke omstandigheden wordt gecreëerd!

  • Hoe kan ik betalen?

   De coöperatie aanvaardt het merendeel van de klassieke betalingsmiddelen: bankoverschrijvingen met Bancontact, kredietkaarten, betaalapps van de verschillende banken, enz.

   Om zowel ethische als financiële redenen gaat onze voorkeur uit naar gewone bankoverschrijvingen. Andere betalingswijzen brengen sowieso kosten met zich mee voor Nubo of voor u.

  • Kan ik gebruik maken van tax shelter?

   Dankzij het systeem van de tax shelter kan elke privépersoon die investeert in Nubo genieten van een belastingvermindering van 45% op het in Nubo geïnvesteerde bedrag.

   Deze vermindering wordt eenvoudigweg bekomen met een attest dat Nubo u aflevert en waarvan wij een kopij naar de belastingdienst sturen.

   In ruil daarvoor moet u uw aandelen minstens gedurende 48 maanden behouden. Het geïnvesteerde bedrag is beperkt tot €5000 per natuurlijk persoon.

   Meer informatie over de tax shelter.

  • Wat is de tax shelter?

   De Tax shelter is een belastingstimulans van de Belgische overheid opdat burgers startende ondernemingen een steuntje in de rug kunnen geven. Elke privépersoon die in Nubo investeert kan genieten van een belastingvermindering van 45% op het geïnvesteerde bedrag.

   De enige voorwaarde is dat u uw aandelen 48 maanden (4 jaar) behoudt, maar de aandelen zijn gemaakt om te houden! U hoeft niets te doen. Nubo zorgt voor de papieren, u ontvangt een attest en de nodige informatie wordt aan de belastingsdienst doorgegeven.

   (Het geïnvesteerde bedrag dat onder de tax shelter valt is beperkt tot € 5000. Zie de vraag “Wie kan aandelen kopen?").

   Meer informatie over de tax shelter.

  • Kan een vereniging of bedrijf aandelen kopen?

   Juridische entiteiten kunnen op dezelfde manier als natuurlijke personen coöperant worden. Zolang uw structuur in overeenstemming is met de waarden van Nubo, kunt u voor uw onderneming aandelen kopen. In dat geval moet één persoon in de structuur worden benoemd die de onderneming in de coöperatie moet vertegenwoordigen.

   Als uw bedrijf of vereniging de coöperatie op een andere manier wenst samen te werken of te ondersteunen of als u gewoon contact wilt opnemen met Nubo, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  • Wat gebeurt er na de aankoop van aandelen?

   Eens de betaling bevestigd, ontvangt u een e-mail met informatie over de aankoop en het aantal aandelen dat u heeft gekocht.

   Nubo verzendt geen attest of certificaat per post. De coöperatie bewaart een aandelenregister en verzendt tijdig de attesten die nodig zijn voor de tax shelter.

   U ontvangt dan een uitnodiging voor de algemene vergadering. U wordt ook op de hoogte gehouden van de verschillende manieren waarop u kan deelnemen aan de coöperatie, indien u dit wenst.

  • Mag ik aandelen weggeven of doorverkopen?

   De aandelen mogen aan andere personen worden gegeven of verkocht. De begunstigde moet akkoord gaan met de waarden van Nubo en de overdracht gebeurt na goedkeuring van de raad van bestuur van de coöperatie. De enige voorwaarde is dus het akkoord van alle partijen: verkoper, koper en Nubo (via de raad van bestuur).

   Het is ook mogelijk om aan Nubo te vragen om uw aandelen terug te kopen (op basis van een specifieke berekening die wordt toegelicht in artikel 15 van de statuten). In dat geval zijn er bijkomende voorwaarden. Zo kan de coöperatie de aandelen niet overkopen als er niet voldoende fondsen zijn en kan de coöperatie indien nodig beslissen om de terugbetaling van de aandelen uit te stellen of te spreiden. Dit is dus helaas niet voorzien tijdens de eerste levensjaren van de coöperatie.

 • 4. Waarden en principes

  • Waarom een coöperatie?

   Een coöperatie treedt op in het gemeenschappelijk belang van haar leden op basis van principes van democratisch en transparant beheer.

   Door aandelen te kopen van de coöperatieve vennootschap bezitten de coöperanten een deel van de servers en kunnen ze mee beslissingen nemen. Dit principe is een noodzakelijke voorwaarde om online-diensten te ontwikkelen die echt ethisch en solidair zijn.

  • Waarom een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk?

   In vergelijking met gewone coöperaties volgt de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk een reeks bindende regels en streeft ze een sociaal doel na. Deze regels sluiten aan bij het doel en de waarden van Nubo. Het is dus niet meer dan logisch dat Nubo opgericht werd als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvba-so).

   Nubo werd erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie, wat garandeert dat de coöperatie te werk gaat met respect voor de coöperatieve waarden en principes, en een ondernemerschap voorstaat dat maatschappelijk verantwoord, solidair, democratisch en niet-speculatief is.

   Meer informatie over de erkenningsvoorwaarden van coöperatieve vennootschappen is te vinden op deze pagina.

   Weet dat het ondernemingsrecht recent werd gewijzigd (1 mei 2019). De verschillen tussen klassieke coöperaties en coöperaties met sociaal oogmerk zijn veranderd, maar op dit moment is de volledige weerslag hiervan nog niet gekend. Dit verandert echter niets aan het feit dat Nubo erkend werd door de NRC en bindende regels volgt.

  • Waarom vrije software?

   Vrije software is de enige software die we echt kunnen kennen en naar believen kunnen aanpassen. Vrije software is ook robuuster en veerkrachtiger dan privé-software, en beantwoordt aan de technische vereisten van Nubo.

   Bovendien behoort vrije software toe aan de gemeenschap. Niet enkel beantwoordt vrije software aan de technische vereisten van de coöperatie, maar ook aan de waarden en het maatschappijmodel dat we voorstaan.

   Tot slot is het idee van “vrij” niet beperkt tot digitale tools. Voor Nubo staat vrijheid centraal in het project, zowel voor de tools als in het netwerk dat de coöperatie mee wenst op te bouwen.

  • Wat is de ambitie van Nubo?

   Een van de redenen voor het ontstaan van Nubo is weerwerk bieden aan de massale centralisatie van onze persoonsgevens. Met Nubo kunnen gebruikers middelen bundelen om digitale tools te ontwikkelen die ze nodig hebben in hun leven van alledag. Om dit doel op een duurzame manier te bereiken, moet de omvang van de coöperatie dus groot genoeg zijn.

   Nubo wil bovendien sterk staan om een positieve rol in de maatschappij te spelen: vorming geven aan gebruikers, de digitale emancipatie ondersteunen, meedoen met de bescherming van de commons op internet, enz. Ook moeten andere verenigingen of initiatieven die hetzelfde pad bewandelen, ondersteund kunnen worden.

   Desalniettemin wil Nubo een coöperatie op mensenmaat blijven: er zijn grenzen die Nubo niet wil overschrijden. Als op een dag techniek, administratie of logistiek de bovenhand krijgen op de mens, dan moet er aan de oprichting van meerdere Nubo’s gedacht worden in plaats van aan uitbreiding!

 • 5. Financieel en juridisch

  • Hoe wordt de opstart van Nubo gefinancierd?

   De eerste financieringsbron van Nubo is de aankoop van aandelen door de coöperanten. Deze aandelen vormen het kapitaal van de coöperatie waarmee de nodige investeringen kunnen gedaan worden om de coöperatie te ontwikkelen.

   Deze financiering verloopt via een algemene publiekscampagne op basis van modaliteiten die aan coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk worden geboden. De inleg in het kader van zo’n openbare publiekscampagne wordt beperkt tot € 5000 per persoon, en een maximaal op te halen totaalbedrag van € 500 000.

   Deze financiering wordt aangevuld met de deelname van partnerstructuren en -verenigingen en (zgn. “kwalificerende”) privé-investeringen.

   Het ondersteuningsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (fonds CoopUS kan dit kapitaal vervolgens tot een bepaalde maximumdrempel verdubbelen. Bankleningen worden slechts als laatste redmiddel beschouwd.

   Meer hierover vindt u op de pagina die gaat over de volgende stappen.

  • Wat zijn de statuten van Nubo-cvba-so?

   De statuten zijn het juridische document dat door de stichters voor de notaris wordt ondertekend. Zij bepalen de basis van de werking van de coöperatie.

   De statuten zijn beschikbaar op [deze pagina] (/fr/page/documents/#statuts-de-la-coopérative) of op de website [van het Belgisch Staatsblad] (http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0719680909&liste=Liste).

  • Zijn er verschillende soorten aandelen?

   Hoewel de oproep voor coöperanten slechts over één soort aandelen gaat, voorzien de Nubo-statuten er in feite drie.

   • De “gewone” aandelen, bestemd voor het grote publiek, maar beperkt tot 200 per persoon (5 000 €). Dit zijn de aandelen die openbaar te koop zijn.
   • De aandelen van de “garantstellers”, voorbehouden aan structuren en personen die een specifiek engagement hebben in het maatschappelijk doel van Nubo.
   • De aandelen van de “voortrekkers”, voor structuren (of personen) die meer dan € 5 000 in Nubo willen investeren.

   Iedereen met een Nubo-aandeel heeft één stem, ongeacht het soort of aantal aandelen.

  • Waarom zijn er garantstellers en wat is hun rol?

   De garantstellers hebben een bijzondere bevoegdheid maar die is beperkt tot het maatschappelijk doel van de coöperatie. Voor elk voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel moeten twee garantstellers het peterschap opnemen opdat het besproken kan worden tijdens de algemene vergadering. Dit om er zeker van te zijn dat Nubo trouw blijft aan haar principes.

   De eerste garantstellers van de coöperatie zijn de oprichtende structuren. De garantstellers worden verkozen tijdens de algemene vergadering bij dubbele meerderheid, die van alle coöperanten en die van de andere garantstellers.

  • Hoe en wanneer is de coöperatie rendabel?

   Met de abonnementen heeft Nubo een regelmatige bron van inkomsten. Dankzij de kleine maandelijkse bijdragen van elke gebruiker kan de coöperatie de lopende uitgaven betalen en zo autonoom mogelijk blijven.

   Nubo zal rendabel zijn wanneer ongeveer 2000 gebruikers zijn aangesloten. Dit doel zou in 2021 of in 2022 bereikt moeten zijn.

   Nubo sluit evenmin de deur voor subsidies of eventuele andere financiering voor zover haar waarden en autonomie niet in het gedrang komen.

  • Is er een risico dat ik mijn investering verlies?

   Aan investeringen is altijd een risico verbonden.

   Nubo streeft er echter naar om dit risico tot een minimum te beperken. Er zijn verschillende scenario’s gepland om op obstakels en problemen te anticiperen, een intern dashboard maakt het mogelijk om parameters op te volgen en de coöperatie in staat stellen om zo goed mogelijk richting rendabiliteit te laten evolueren. Bovendien zullen de grootste investeringen pas worden gedaan wanneer de noodzakelijke bedragen zijn opgehaald.

   In ieder geval is het risico voor gewone coöperanten beperkt tot het geïnvesteerde bedrag en in geen geval verder (in het ergste geval verliest u de gekochte aandelen, niets meer).

  • Naar wie gaat de winst?

   De winst wordt niet meteen uitgekeerd aan de coöperanten. Dit kan enkel na stemming door de algemene vergadering en met een plafond van 6% van de waarde van de aandelen. 5% van de eventuele winst moet volgens de wet worden toegewezen aan het reservefonds van de coöperatie.

   Een ander deel van de winst is bestemd voor opleiding en informatie binnen en buiten de coöperatie. Dit omvat sensibilisering en ontwikkeling van tools. Een deel keert ook terug naar de gemeenschap, door vrije software te ontwikkelen en andere projecten met gelijkaardige waarden te ondersteunen.

  • Wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

   Nubo doet niets met de gegevens die haar worden toevertrouwd, behalve ze hosten op de harde schijven van de coöperatie voor eigen gebruik (en niets anders). Nubo is gebaseerd op respect voor de privacy en de gegevens van haar gebruikers. Gegevens worden niet verkocht of weggegeven. Alles wordt in het werk gesteld om ze maximaal te beschermen.

   Beroep doen op de diensten van Nubo genereert eveneens een reeks persoonsgegevens, zoals statistieken over bekeken pagina’s, toegangsinformatie, enz. De coöperatie heeft deze informatie nodig om diensten te beheren of ze te verbeteren, of om problemen op te sporen en correcties door te voeren. Nubo gebruikt tools voor statistieken en interne monitoring, die ze niet deelt, die ze beveiligt en waarvan ze het gebruik beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Meer informatie zal beschikbaar zijn zodra de diensten functioneel worden.

   Bij vragen kan je het privacybeleid lezen of je wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

  • Is het mogelijk om geld te verdienen met Nubo?

   Het is niet uitgesloten dat de coöperatie dividenden uitkeert van zodra Nubo rendabel wordt. Elk jaar beslist de algemene vergadering, indien de activiteit winstgevend is, of er al dan niet dividenden worden uitgekeerd, en zo ja, hoeveel. Er zit hier sowieso een wettelijke beperking op van 6% van de waarde van de aandelen.

   Natuurlijk betekent investeren in Nubo en aandelen kopen in de eerste plaats het project ondersteunen en ervoor zorgen dat de coöperatie zo goed mogelijk kan functioneren. Wij kunnen het rendement op het geïnvesteerde kapitaal niet garanderen.

 • 6. Wat is... ? Terminologie

  • Wat is een coöperatie (cvba)?

   De coöperatie is één van de mogelijke juridische vormen van een onderneming. De afkorting cvba betekent “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”. Een coöperatie van en voor gebruikers, zoals Nubo, stelt hen in staat lid te worden van de vennootschap en zo betrokken te worden bij de coöperatie.

   De officiële portaalsite van de Belgische overheid omschrijft de coöperatie als volgt (fragment, eigen vertaling): “Dit juridisch statuut bevordert de interne democratie (met het principe van één persoon, één stem) en de herverdeling van de winst in functie van de activiteit van de coöperatie (en niet volgens het geïnvesteerde kapitaal). Coöperatief ondernemerschap is geschikt voor het opbouwen van gezamenlijke projecten wanneer een aantal klanten, leveranciers of werknemers samen willen ondernemen buiten een puur speculatief doel.”

   In tegenstelling tot onbeperkte aansprakelijkheid betekent beperkte aansprakelijkheid dat de verbintenis van de betrokkenen niet verder reikt dan hun inbreng. De verantwoordelijkheid van de coöperanten is beperkt tot het bedrag van de aandelen die ze hebben aangekocht.

  • Wat is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvba-so)?

   De coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (so) is een coöperatie die een welomschreven sociaal doel nastreeft. Haar werking is democratisch en is bij wet vastgelegd.

   Een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk volgt dus duidelijke regels:

   • Een sociaal oogmerk nastreven is essentieel, en dit wordt weerspiegeld in de manier waarop de middelen en de opbrengsten van de coöperatie aangewend worden;
   • De eventuele uitkering van dividenden is beperkt tot maximum 6% van de waarde van de aandelen;
   • Het interne besluitvormingsproces moet democratisch zijn: elke coöperant heeft maximaal 10% van de stemmen (bij Nubo is dit één stem per persoon!);
   • De werknemers zijn betrokken bij de besluitvorming en de coöperatie moet hen voorstellen één of meerdere aandelen te nemen;
   • Iedereen die dit wenst kan coöperant worden, zonder onderscheid (de enige voorwaarde is instemmen met de waarden van Nubo).

   U kunt meer te weten komen over de erkenningsvoorwaarden van coöperatieve vennootschappen op deze pagina.

  • Wat is de cloud?

   De cloud is de delokalisering van computerverwerking of gegevensopslag. De steeds snellere internetverbindingen staan ons toe om gegevens door te sturen naar krachtigere machines te sturen, met meer opslagruimte, meer bandbreedte of permanent verbonden met het internet.

   Voor particulieren darait de cloud vooral om de opslag en het synchroniseren van documenten, foto’s, notities, enz. Deze diensten zijn onmisbaar geworden sinds de opkomst van smartphones en de groei van het aantal aangesloten apparaten.

   U kent zonder twijfel persoonlijke cloudservices zoals Apple’s iCloud, Google Drive, DropBox, enz. Het functioneren zal hetzelfde zijn bij Nubo, maar wordt beheerd en gehost door een coöperatie die dichter bij u staat.

   De cloud gaat ook over het synchroniseren van kalenders en adresboeken. Deze diensten worden soms geassocieerd met e-mailadressen, maar zijn gebaseerd op hetzelfde principe: er wordt gebruik gemaakt van een externe server om een back-up en synchronisatie van gegevens te maken.

   Als u een smartphone hebt, is de kans groot dat uw adresboek en agenda’s worden gesynchroniseerd met Google Agenda’s, Google Contacten of soortgelijke Apple’s iCloud-diensten.

  • Wat is het “LibreHosters Network”?

   Het LibreHosters netwerk is, zoals het CHATONS-netwerk, ontstaan uit de noodzaak om de middelen van structuren die alternatieven voor het verzamelen en centraliseren van persoonlijke gegevens willen voorstellen, te bundelen. Het komt voort uit internationale actoren die bereid zijn om samen na te denken over duurzame oplossingen voor deze problemen. Nubo was aanwezig bij de oprichting in november 2018!

   U kunt meer te weten komen over het netwerk op hun website: https://libreho.st.

  • Wat zijn de “CHATONS” (kitten)?

   Het CHATONS-netwerk (kitten in het Nederlands) is het “Collectief van alternatieve, transparante, open, neutrale en solidaire hosting” (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires). Het werd opgericht door de vereniging Framasoft in 2016, na hun campagne “Ont-Google het internet”.

   Het idee is om een netwerk van ethische actoren op te bouwen, verspreid over een groot gebied. Het collectief stelt ons in staat onze krachten te bundelen en ervaringen en hulpmiddelen uit te wisselen. Nubo neemt deel aan deze beweging van decentralisatie.

   Meer informatie vindt u op de (franstalige) website van het netwerk: https://chatons.org.

  • Wat is vrije software?

   De Wikipédia pagina legt het goed uit: “Vrije software is software die aan gebruikers bepaalde rechten ten aanzien van het bestuderen, wijzigen en opnieuw distribueren van de broncode toekent. Een groot deel van de vrije software wordt tegenwoordig verspreid onder de GNU General Public License (GPL)".

   Vrije software is voor Nubo meer dan alleen een praktisch technisch hulpmiddel: het is de hoeksteen van het project en draagt essentiële waarden in zich die de coöperatie deelt.

   Nubo verdedigt haar sociaal-economische troeven en voordelen in relatie tot de doelstellingen van onafhankelijkheid, digitale emancipatie en solidariteit. Vrije software is een gemeenschappelijk goed dat beschermd en onderhouden moet worden.