Transparantie

Statuten van de coöperatie

De statuten van de coöperatie zijn beschikbaar op de website van het Belgisch Staatblad.

De vorige statuten (2019-2023) zijn hier beschikbaar.

Business plan

Het business plan bevat alle informatie over het Nubo-project : project, product en infrastructuur, bestuur en organisatie, ontwikkelingsplan, enz.

Een financieel plan wordt regelmatig aangepast aan de huidige realiteit en nieuwe informatie. Het omvat een begroting en een financieringsplan. Als je geïnteresseerd bent in het lezen of herlezen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Technische transparantie

In afwachting van een openbare technische documentatie, biedt dit artikel meer informatie.

Erkenningen

NRC

Nubo wordt als coöperatie erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie.

Je kunt het ministerieel besluit van 25 april 2019 terugvinden op de website van het Belgisch Staatsblad (Numac 2019040915).

Logo NRC erkenningen

Sociale onderneming

Nubo wordt erkend als sociale onderneming door de FOD Economie. Deze erkenning vervangt de kwalificatie “vennootschap met sociaal oogmerk” sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in 2019.

Meer informatie over deze erkenning vind je terug op de website van de FOD Economie.