Wie zijn we?

Nubo wordt ondersteund door natuurlijke en rechtspersonen, zowel Franstalig als Nederlandstalig.

Team

Agnez is een website-ontwerper en pleitbezorger van de cultuur van het delen en vrije software binnen Abelli. Ze is ook lid van Creative Commons Belgium, actief in les Samedis en heeft heel wat andere activiteiten. Binnen Nubo is ze actief in de juridische- en communicatiewerkgroepen.

Denis is systeembeheerder, hij is actief binnen de vzw Tactic, maar ook in Domaine Public en Constant. Hij is actief in de technische werkgroep Nubo.

Emmanuel is redacteur en auteur. Hij is actief bij Neutrinet en is een autodidact op vlak van digitale zelfredzaamheid (self-hosting en netwerkkennis). Hij werkt aan de communicatie van Nubo.

Kenny is systeembeheerder bij Domaine Public en Tactic. Heel wat servers en computers in Brusselse verenigingen draaien dankzij hem. In Nubo is hij de drijvende kracht achter de technische infrastructuur.

Martin is activist en pleitbezorger van vrije software. Hij werkte in de sociale economie en het volwassenenonderwijs. Hij is actief in Cassiopea. Hij maakt deel uit van de financiële-, juridische- en communicatiewerkgroepen in Nubo.

Stijn is stichtend lid van de werknemerscoöperatie Nestor. Hij is websiteontwerper en systeembeheerder. Hij draagt bij aan de financiële en technische werkgroepen in Nubo.

Oprichters

ABELLI vzw — https://www.abelli-asbl.be/

Abelli is de “Association BElge de promotion du Logiciel LIbre”. Het werd opgericht in 2013 om de 14e World Free Software Meeting in Brussel te organiseren. Sindsdien organiseren zij het Associalibre-evenement, evenals opleidingen en bewustmakingsactiviteiten.

CASSIOPEA vzw — https://www.cassiopea.org/

Cassiopea biedt trainingen aan voor verschillende doelgroepen en voert bewustmakingsacties over digitale tools. Van 2003 tot 2017 verzorgde het webhosting (sites, mailinglijsten, enz.). Sindsdien richt de vereniging zich op opleidingen in vrije software en het pedagogische werk daarover.

DOMAINE PUBLIC vzw — https://www.domainepublic.net/

Domaine Public is een Brusselse webhoster die sinds 2001 actief is. Zij bieden hosting- en cloudoplossingen voor een breed en niet-gespecialiseerd publiek, evenals diverse vrij toegankelijke online tools (collaboratieve nota’s, afsprakenplanners…). Al hun diensten zijn gebaseerd op gratis software.

NESTOR cvba — https://nestor.coop/

Sinds 2015 levert Nestor diensten op het gebied van websiteontwerp, lay-out en grafisch ontwerp voor organisaties, bedrijven en particulieren. Nestor is een coöperatie die een maatschappelijk verantwoorde aanpak voorstaat. Nestor gebruikt vrije software en strijdt voor privacy en een vrij internet.

NEUTRINET vzw — https://neutrinet.be/

Sinds 2011 biedt Neutrinet internet privacy tools en self-hosting oplossingen aan. Neutrinet verdedigt de neutraliteit van het netwerk en de zelfredzaamheid van zijn gebruikers. De vereniging is lid van de FFDN (Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs).

TACTIC asbl — https://www.tacticasbl.be/

Tactic, opgericht in 2003, biedt webhosting, IT beheer, websiteontwikkeling en tools voor verschillende groepen en verenigingen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van vrije software. Tactic levert onderhoud, ondersteuning en opleiding.

Wil je ons helpen?

Nubo is ontstaan uit een partnerschap tussen verschillende verenigingen die actief zijn in België en breidt haar samenwerking voortdurend uit. Als je op enigerlei wijze wenst deel te nemen of mee te werken, hetzij persoonlijk, hetzij omdat je een vereniging vertegenwoordigt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Ook blijken van belangstelling en vragen zijn van harte welkom en helpen ons veel verder.

— Schrijf ons dan gerust op hello@nubo.coop.