Nubo steunen

Steun Nubo !

Als u Nubo financieel wilt steunen, zijn er verschillende manieren om dat te doen:

 • Neem een abonnement en praat over het project: De belangrijkste doelstelling van Nubo is een voldoende aantal abonnementen te bereiken om financieel onafhankelijk te zijn. De eerste manier om Nubo te ondersteunen is een abonnement te nemen of anderen te overtuigen zich te abonneren!

  Met onze verwijzingscampagne willen we bestaande gebruikers die anderen aanzetten to het nemen van een abonnment, belonen. Meer informatie op deze pagina.

 • Verhoog uw quotum: Als u wat extra wilt steunen, kunt u vrijwillig uw accountquota verhogen, dit verhoogt de prijs van uw abonnement. Abonnementsgeld is een bron van inkomsten waarop Nubo op lange termijn kan vertrouwen.

  Nubo heeft genoeg schijfruimte om de behoeften van alle gebruikers te dekken tot het doel van 2000 abonnementen en daarna. Er is geen risico om “teveel” ruimte te reserveren.

 • Aandelen nemen: coöperant worden, houdt vooral in dat u stemrecht verkrijgt op de algemene vergadering en u wordt nauwer betrokken bij het beheer van de organisatie. Eigen vermogen is een risicobelegging, de waarde ervan is rechtstreeks gerelateerd aan de financieële toestand van de coöperatie.

  Coöperanten kunnen maximaal €5.000 aan aandelen nemen en er geldt een maximum van €500.000 per jaar voor de coöperatie als geheel, overeenkomstig de geldende regelgeving.

 • Doe een gift: De coöperatie Nubo wordt begeleid door haar zusje Nubo vzw, die donaties kan ontvangen. Haar rol? Alternatieven zoals Nubo promoten, het netwerk ondertsteunen waarin gebruikers elkaar kunnen helpen en ondersteunen en de organisatie van vrijwilligerswerk rond Nubo. In de achtergrond begeleidt de vzw de coöperatie al van voor de formele oprichting van de coöperatie.

  Om een gift te doen, kunt u een overschrijven naar Nubo vzw
  IBAN: BE70 5230 8099 9725 (BIC : TRIOBEBB) ** ** Verspreiding: GIFT**
  Bedankt voor je hulp!

Waarom Nubo steunen?

Privacy is een essentieel onderdeel van democratie. Om het te behouden, is het belangrijk dat iedereen in staat is een alternatief te vinden voor zogenaamde “gratis” online services, maar betaald door gebruik te maken van onze persoonsgegevens en onze aandacht af te leiden. Nubo stelt voor zich collectief te organiseren in een transparante en inclusieve coöperatie om dit alternatief aan te bieden.

De echte ambitie van het project is om een verandering in de samenleving teweeg te brengen. Het doel is om genoeg mensen samen te brengen om een sterke coöperatieve dynamiek te bewerkstelligen, maar ook om de autonomie van de structuur en de duurzaamheid van diensten te waarborgen.