De diensten

De basis van de diensten van Nubo zijn e-mail en de cloud. Dat wil zeggen, een e-mailaccount met eigen adres en een online opslagruimte met bijbehorende diensten.

Accounts

Een persoon kan coöperant, gebruiker of beide zijn. Hij of zij heeft een Nubo-account dat de verschillende managementinterfaces opent.

Als ze een coöperant is, zal ze in staat zijn om alles te beheren wat te maken heeft met het leven van de coöperatie (coöperatieve interface). Als ze een abonnement heeft op de diensten, kan ze haar diensten rechtstreeks online beheren (abonnementsinterface).

Iedereen met een abonnement kan sub-accounts aanmaken. Ze zijn onafhankelijk en hebben toegang tot dezelfde tools. Zo kan de directe omgeving (bijvoorbeeld een gezin) of een kleine groep gebruik maken van de diensten van Nubo.

Dit betekent dat een abonnement meerdere gebruikers kan omvatten. De sub-accounts delen dan de schijfruimte van de hoofdaccount, maar hun toegang is goed opgesplitst (het delen van bestanden of het gebruik van gemeenschappelijke mappen is altijd mogelijk).

De diensten

Elke account en sub-account gekoppeld aan een lopend abonnement heeft toegang tot:

 • een elektronische mailbox (een e-mailaccount), met:
  • een eigen e-mailadres en de mogelijkheid om aliassen aan te maken;
  • toegang tot webmail en configuratie-informatie voor externe software (computers, telefoons, tablets….);
  • de mogelijkheid om filters te configureren (spam, antivirus, automatische reacties, omleidingen…).
 • een online opslagruimte (een persoonlijke cloud), met:
  • toegang tot deze ruimte via een browser en configuratie-informatie voor toegang en synchronisatie op verschillende apparaten (computer, smartphone, …);
  • de mogelijkheid om mappen te delen en ter beschikking te stellen;
  • het eventuele beheer van fotogalerijen;
  • de mogelijkheid om documenten alleen of gelijktijdig online te bewerken.
 • het beheer van kalenders (agenda’s), met:
  • de mogelijkheid tot persoonlijke, openbare of gedeelde kalenders;
  • toegang tot kalenders via de webinterface;
  • informatie voor de configuratie en synchronisatie op verschillende apparaten.
 • het beheer van adresboeken, met:
  • de mogelijkheid om een adresboek of een fiche te delen;
  • toegang tot adresboeken via de webinterface;
  • informatie voor de configuratie en synchronisatie op verschillende apparaten.
 • de mogelijkheid tot videoconferenties, het opzetten van enquêtes… via meer algemene tools die de coöperatie ter beschikking zal stellen.

Principes

Deze diensten, die van fundamenteel belang zijn voor het huidige digitale leven, zijn voorzien van de volgende essentiële principes: servers en providers bevinden zich in België, er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, er wordt geen reclame gemaakt op de diensten of media, de gegevens worden niet gebruikt en Nubo geeft prioriteit aan goede privacypraktijken, in overeenstemming met de GDPR en met haar interne doelstellingen.

Overdraagbaarheid en het recht om te worden vergeten zijn essentiële onderdelen van digitale privacy. Nubo kiest voor vertrouwen en respecteert de keuzes van ieder van ons. Het is dus altijd mogelijk om op een veilige en duidelijke manier gegevens te exporteren en diensten bij Nubo af te sluiten.

Prijzen

Het tarief is gebaseerd op gereserveerde schijfruimte. Hierdoor zijn de prijzen van de diensten zeer laag, en kunnen ze worden aangepast aan het gebruik.

Het basistarief is €2,5 per maand voor 5 GB. De prijs per extra gigabyte daalt: €0,50 per GB tot 10 GB; €0,25 per GB tot 100 GB; €0,10 per GB boven 100 GB. Dit zijn de tarieven die momenteel zijn voorzien. Ze kunnen worden aangepast op basis van de feedback tijdens de financierings- en ontwikkelingsfasen.

Met 5 Gigabyte kunnen al veel gegevens worden opgeslagen: een paar honderd foto’s en korte video’s met een telefoon gemaakt, een zeer groot aantal e-mails, een zeer groot aantal notities en tekstbestanden, met nog ruimte voor enkele grotere bestanden.

Mensen die geen coöperant zijn betalen een extra €1 per maand, ongeacht de gereserveerde schijfruimte.

Facturatie

Alle facturatie gebeurt op maandbasis en de betalingen gebeuren op voorhand: de gebruikers betalen voor de komende maand. Deze berekeningen op maandbasis maken een zo eenvoudig mogelijk beheer mogelijk en verminderen de administratieve lasten - en dus de kosten.

De aankoop van aandelen in de coöperatie kan te allen tijde gebeuren. De mogelijke vermindering van één euro (als de persoon die de aandelen koopt nog geen coöperant was) begint de volgende maand.

De prijs van gepersonaliseerde domeinnamen is afhankelijk van de prijs van top level domains (top level domain:.be,.net,.com….) plus 10% voor beheer- en implementatiekosten. Zo zal Nubo bijvoorbeeld voor een domein dat 18 € per jaar kost jaarlijks 19,8 € aanrekenen.

Het registreren van een eigen domeinnaam kost ongeveer vijftien euro per jaar voor de meest voorkomende extensies (.be, .net, .com…). Een persoonlijke domeinnaam geeft de mogelijkheid om een gepersonaliseerd e-mailadres te hebben (in de vorm “naam@jouwdomeinnaam.ext”) en vergemakkelijkt de overdraagbaarheid van de account (veranderen van provider aan wie de naam is gekoppeld). Het is mogelijk om een door Nubo voorgestelde domeinnaam te gebruiken en deze later te wijzigen.