mail en cloud

ethisch en lokaal

allemaal samen

Met respect voor privacy, zonder tracking of reclame
Neem uw gegevens terug in eigen handen - vanaf € 2,5 per maand

tekening: brieven

Een (echt) privé e-mailadres

tekening: dossiers

Bestanden bewaren, delen en samenwerken

tekening: muurkalender

Agenda's op verschillende toestellen synchroniseren

tekening: maneki-neko kat

En dat allemaal via een coöperatie!

Nubo?

Nubo, dat zijn momenteel 978 coöperanten en 704 abonnementen.

Nubo biedt je online opslagruimte (de cloud) en een elektronisch adres (e-mail) waarover je de volledige controle hebt.

Nubo, da’s een Belgische coöperatie die je online dienstverlening aanbiedt met volledig respect voor je privacy.

Nubo is er voor iedereen, ongeacht waarvoor je het wil gebruiken of welke expertise je hebt.

En dat alles voor de prijs van een kopje koffie: vanaf € 2,5 per maand!

Nubo, voor wie is het?

Nubo is er voor iedereen die zijn of haar digitale leven weer onder controle wil krijgen – op pc, smartphone of eender welk ander toestel. Maar we zijn er ook voor:
tekening: hoofd van een glimlachend persoon

— Iedereen die bang is dat hij of zij er niets van zal snappen. Want we helpen je stap voor stap!zodat iedereen kan volgen

tekening: hoofd van een persoon met slordig haar

— Iedereen die de internetreuzen achter zich wil laten, maar er de moed niet kan voor opbrengen. Want het is makkelijker dan je zou denkengewoonweg poepsimpel

tekening: hoofd van een persoon met donkere kringen onder de ogen

— Iedereen die bang is dat zo’n nieuwe structuur geen lang leven beschoren is. Want in een coöperatie zijn we met velen en samen sta je sterk! Daarnaast baseren we ons op een betrouwbaar netwerk.sommige structuren zijn bijna 20 jaar oud

tekening: hoofd van een persoon die haar zonnebril opheft

— Iedereen die het gewend is om gratis dienstverlening te krijgen. Deze schijnbare kosteloosheid wordt immers betaald door het gebruiken en misbruiken van persoonsgegevens. Nubo is daarom niet gratis, maar je betaalt altijd een correcte, scherpe prijs.en transparant, want elke euro wordt in de coöperatie geïnvesteerd

tekening: hoofd van een persoon met een vastberaden blik

— Iedereen die twijfelt om van e-mailadres te veranderen. Want gmailhotyahoomailoutlook achter je laten en je digitale leven weer in handen nemen, da’s zoals volwassen worden.een beetje maar (je kan ook je eigen domeinnaam aanvragen)

Moet gij geen huiswerk maken? Ja, wacht efkes, ik kijk naar de vakantiefoto'svan oma. Ze heeft die gedeeld via Nubo. Yep, ik heb haar getoondhoe het werkt. En dat lukt,ze doet het al een pak beter dan gij. Huh? Oma gebruikt Nubo?

Nubo, waarom zou je?

Nubo, omdat systematisch toezicht onacceptabel is. Het is niet omdat je online diensten gebruikt, dat je voortdurend bekeken en gevolgd mag worden, of dat men zomaar je gedrag mag analyseren.

Nubo, omdat onze toestellen voortdurend met elkaar in verbinding staan via de platformen van grote bedrijven. Hun enige doel is winst maken, terwijl we net betrouwbare dienstverlening nodig hebben.

Nubo, omdat het massaal samenbrengen en onbeperkt verzamelen van big data de monopolies alleen maar versterkt en manipulatie vergemakkelijkt.

Nubo, omdat we geen producten maar mensen zijn. Onze berichten, gewoontes, documenten, reisroutes en andere gegevens zijn geen materialen om te exploiteren.

Nubo, omdat het kan! De technische barrières zijn verdwenen en er zijn onvoldoende online diensten die ook ethisch zijn.

Een coöperatieve?Zoals voor de boeren? Ja, dat zoudt ge kunnen zeggen … En wat weet gij nu over de serverfarms van Google en Apple? En waarom denkt ge dat die Nubolanger zal bestaan dan de Sovjet-Unie? Omdat we er klaar voor zijn! Dankzij onze complete uitrusting, de verkochte aandelen en abonnementen draait alles op wieltjes: de elektriciteit, het netwerk, … Maar vooral: we weten waar onze gegevens worden opgeslagen, en da’s toch niet niks!

Nubo, hoe werkt het?

Door aandelen te kopen, worden de coöperanten mede-eigenaar van de infrastructuur. Wij weten waar de gegevens worden bewaard en hoe ze worden behandeld. Ze kunnen niet geraadpleegd of gebruikt worden zonder dat wij hier iets van af weten.

Nubo respecteert en beschermt onze privacy.

Door samen belangrijke beslissingen te nemen, zijn we er zeker van dat de coöperatie altijd ten dienste staat van de gebruikers. De structuur garandeert transparantie en een management waarbij iedereen inspraak heeft.

Nubo is een coöperatie die een maatschappelijk doel nastreeft.

Dankzij onze inplanting binnen een lokale structuur bevorderen we de lokale tewerkstelling en economie. De coöperatie stimuleert ontmoetingen, uitwisselingen en wederzijdse hulp. Wij vertrouwen onze gegevens niet toe aan machines. We vertrouwen ze toe aan mensen.

Nubo is een netwerk op mensenmaat.

Nubo, hoeveel kost het?

Bij Nubo koop je een aandeel voor € 25. We houden de prijs laag omdat we willen dat iedereen lid van onze coöperatie kan worden. Neem er 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 of zoveel je maar kanwil!

Het is dankzij de verkoop van aandelen dat Nubo de nodige fondsen kan verzamelen om zijn dienstverlening op te zetten. Elk verkocht aandeel telt, ook voor de andere coöperanten.

Nubo, da’s een abonnement van € 2,5 per maand voor 5 GB. Voor mensen die geen aandelen hebben, ligt die prijs iets hoger.

We hebben het evenwicht gezocht tussen een prijs die toegankelijk blijft en waarmee de structuur toch gefinancierd kan worden. 5 gigabyte volstaat voor de meeste toepassingen. Je kan de hoeveelheid verhogen, en natuurlijk altijd tegen een correcte prijs.