mail en cloud

ethisch en lokaal

allemaal samen

Met respect voor privacy, zonder tracking of reclame
Neem uw gegevens terug in eigen handen - vanaf € 2,5 per maand

Mail

Mailbox

Een (echt) privé e-mailadres

Mail

Cloud

Bestanden bewaren, delen en samenwerken

Mail

Agenda's

Agenda's op verschillende toestellen synchroniseren

Mail

Coöperatie

En dat allemaal via een coöperatie!

Nubo?

Nubo, dat zijn momenteel 947 coöperanten en 659 abonnementen.

Nubo biedt je online opslagruimte (de cloud) en een elektronisch adres (e-mail) waarover je de volledige controle hebt.

Nubo, da’s een Belgische coöperatie die je online dienstverlening aanbiedt met volledig respect voor je privacy.

Nubo is er voor iedereen, ongeacht waarvoor je het wil gebruiken of welke expertise je hebt.

En dat alles voor de prijs van een kopje koffie: vanaf € 2,5 per maand!

Moet gij geen huiswerk maken? Ja, wacht efkes, ik kijk naar de vakantiefoto'svan oma. Ze heeft die gedeeld via Nubo. Yep, ik heb haar getoondhoe het werkt. En dat lukt,ze doet het al een pak beter dan gij. Huh? Oma gebruikt Nubo?

Nubo, waarom zou je?

Nubo, omdat systematisch toezicht onacceptabel is. Het is niet omdat je online diensten gebruikt, dat je voortdurend bekeken en gevolgd mag worden, of dat men zomaar je gedrag mag analyseren.

Nubo, omdat onze toestellen voortdurend met elkaar in verbinding staan via de platformen van grote bedrijven. Hun enige doel is winst maken, terwijl we net betrouwbare dienstverlening nodig hebben.

Nubo, omdat het massaal samenbrengen en onbeperkt verzamelen van big data de monopolies alleen maar versterkt en manipulatie vergemakkelijkt.

Nubo, omdat we geen producten maar mensen zijn. Onze berichten, gewoontes, documenten, reisroutes en andere gegevens zijn geen materialen om te exploiteren.

Nubo, omdat het kan! De technische barrières zijn verdwenen en er zijn onvoldoende online diensten die ook ethisch zijn.

Een coöperatieve?Zoals voor de boeren? Ja, dat zoudt ge kunnen zeggen … En wat weet gij nu over de serverfarms van Google en Apple? En waarom denkt ge dat die Nubolanger zal bestaan dan de Sovjet-Unie? Omdat we er klaar voor zijn! Dankzij onze complete uitrusting, de verkochte aandelen en abonnementen draait alles op wieltjes: de elektriciteit, het netwerk, … Maar vooral: we weten waar onze gegevens worden opgeslagen, en da’s toch niet niks!

Nubo, hoe werkt het?

Door aandelen te kopen, worden de coöperanten mede-eigenaar van de infrastructuur. Wij weten waar de gegevens worden bewaard en hoe ze worden behandeld. Ze kunnen niet geraadpleegd of gebruikt worden zonder dat wij hier iets van af weten.

Nubo respecteert en beschermt onze privacy.

Door samen belangrijke beslissingen te nemen, zijn we er zeker van dat de coöperatie altijd ten dienste staat van de gebruikers. De structuur garandeert transparantie en een management waarbij iedereen inspraak heeft.

Nubo is een coöperatie die een maatschappelijk doel nastreeft.

Dankzij onze inplanting binnen een lokale structuur bevorderen we de lokale tewerkstelling en economie. De coöperatie stimuleert ontmoetingen, uitwisselingen en wederzijdse hulp. Wij vertrouwen onze gegevens niet toe aan machines. We vertrouwen ze toe aan mensen.

Nubo is een netwerk op mensenmaat.

Da’s de naam van mijn cloud. 't Is echt cool,het kost iets van een 2,5 euro per maand. Wat is dat, Nubo? Bwa ja, da’s klote,zo’n oude spreuk, gekunt er niks op zeggen. Wablieft?? Gij betaalt daarvoor?Elders is het gratis. Ja, wacht efkes, weet ge wel wat ze met uw gegevens doen?Kent gedie oude spreuk? "Als het gratis is, ben jij het product."

Nubo, hoeveel kost het?

Bij Nubo koop je een aandeel voor € 25. We houden de prijs laag omdat we willen dat iedereen lid van onze coöperatie kan worden. Neem er 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 of zoveel je maar kanwil!

Het is dankzij de verkoop van aandelen dat Nubo de nodige fondsen kan verzamelen om zijn dienstverlening op te zetten. Elk verkocht aandeel telt, ook voor de andere coöperanten.

Nubo, da’s een abonnement van € 2,5 per maand voor 5 GB. Voor mensen die geen aandelen hebben, ligt die prijs iets hoger.

We hebben het evenwicht gezocht tussen een prijs die toegankelijk blijft en waarmee de structuur toch gefinancierd kan worden. 5 gigabyte volstaat voor de meeste toepassingen. Je kan de hoeveelheid verhogen, en natuurlijk altijd tegen een correcte prijs.