Is dat nu Nubo? Die coöperatieve met z’n mail- en cloudoplossingen? Ja, ik doe mee, ik heb juist aandelen gekocht. Ik heb genoeg van de onpersoonlijke supermarkten.Ik wil terug mijn boodschappen doenop de lokale en verantwoorde markt. Ik wil weer weten hoe echte tomaten smaken! Hmm, dat moet ikook eens bekijken. 72 125€ 50 000€
mail en cloud

ethisch en lokaal

allemaal samen

Nubo biedt je online opslagruimte (de cloud) en een elektronisch adres (e-mail) waarover je de volledige controle hebt.

Nubo, da's een coöperatie die je online dienstverlening aanbiedt met volledig respect voor je privacy.

Nubo is er voor iedereen, ongeacht waarvoor je het wil gebruiken of welke expertise je hebt.

En dat alles voor de prijs van een kopje koffie: vanaf € 2,5 per maand!

Nubo, voor wie is het?

Nubo is er voor iedereen die zijn of haar digitale leven weer onder controle wil krijgen – op pc, smartphone of eender welk ander toestel. Maar we zijn er ook voor:

— Iedereen die bang is dat hij of zij er niets van zal snappen. Want we helpen je stap voor stap!zodat iedereen kan volgen

— Iedereen die de internetreuzen achter zich wil laten, maar er de moed niet kan voor opbrengen. Want het is makkelijker dan je zou denkengewoonweg poepsimpel

— Iedereen die bang is dat zo'n nieuwe structuur geen lang leven beschoren is. Want in een coöperatie zijn we met velen en samen sta je sterk! Daarnaast baseren we ons op een betrouwbaar netwerk.sommige structuren zijn bijna 20 jaar oud

— Iedereen die het gewend is om gratis dienstverlening te krijgen. Deze schijnbare kosteloosheid wordt immers betaald door het gebruiken en misbruiken van persoonsgegevens. Nubo is daarom niet gratis, maar je betaalt altijd een correcte, scherpe prijs.en transparant, want elke euro wordt in de coöperatie geïnvesteerd

— Iedereen die twijfelt om van e-mailadres te veranderen. Want gmailhotyahoomailoutlook achter je laten en je digitale leven weer in handen nemen, da’s zoals volwassen worden.een beetje maar (je kan ook je eigen domeinnaam aanvragen)

Moet gij geen huiswerk maken? Ja, wacht efkes, ik kijk naar de vakantiefoto'svan oma. Ze heeft die gedeeld via Nubo. Yep, ik heb haar getoondhoe het werkt. En dat lukt,ze doet het al een pak beter dan gij. Huh? Oma gebruikt Nubo?

Nubo, waarom zou je?

Nubo, omdat systematisch toezicht onacceptabel is. Het is niet omdat je online diensten gebruikt, dat je voortdurend bekeken en gevolgd mag worden, of dat men zomaar je gedrag mag analyseren.

Nubo, omdat onze toestellen voortdurend met elkaar in verbinding staan via de platformen van grote bedrijven. Hun enige doel is winst maken, terwijl we net betrouwbare dienstverlening nodig hebben.

Nubo, omdat het massaal samenbrengen en onbeperkt verzamelen van big data de monopolies alleen maar versterkt en manipulatie vergemakkelijkt.

Nubo, omdat we geen producten maar mensen zijn. Onze berichten, gewoontes, documenten, reisroutes en andere gegevens zijn geen materialen om te exploiteren.

Nubo, omdat het kan! De technische barrières zijn verdwenen en er zijn onvoldoende online diensten die ook ethisch zijn.

Een coöperatieve?Zoals voor de boeren? Ja, dat zoudt ge kunnen zeggen … En wat weet gij nu over de serverfarms van Google en Apple? En waarom denkt ge dat die Nubolanger zal bestaan dan de Sovjet-Unie? Omdat we er klaar voor zijn! Dankzij onze complete uitrusting, de verkochte aandelen en abonnementen draait alles op wieltjes: de elektriciteit, het netwerk, … Maar vooral: we weten waar onze gegevens worden opgeslagen, en da’s toch niet niks!

Nubo, hoe werkt het?

Door aandelen te kopen, worden de coöperanten mede-eigenaar van de infrastructuur. Wij weten waar de gegevens worden bewaard en hoe ze worden behandeld. Ze kunnen niet geraadpleegd of gebruikt worden zonder dat wij hier iets van af weten.

Nubo respecteert en beschermt onze privacy.

Door samen belangrijke beslissingen te nemen, zijn we er zeker van dat de coöperatie altijd ten dienste staat van de gebruikers. De structuur garandeert transparantie en een management waarbij iedereen inspraak heeft.

Nubo is een coöperatie die een maatschappelijk doel nastreeft.

Dankzij onze inplanting binnen een lokale structuur bevorderen we de lokale tewerkstelling en economie. De coöperatie stimuleert ontmoetingen, uitwisselingen en wederzijdse hulp. Wij vertrouwen onze gegevens niet toe aan machines. We vertrouwen ze toe aan mensen.

Nubo is een netwerk op mensenmaat.

Da’s de naam van mijn cloud. 't Is echt cool,het kost iets van een 2,5 euro per maand. Wat is dat, Nubo? Bwa ja, da’s klote,zo’n oude spreuk, gekunt er niks op zeggen. Wablieft?? Gij betaalt daarvoor?Elders is het gratis. Ja, wacht efkes, weet ge wel wat ze met uw gegevens doen?Kent gedie oude spreuk? "Als het gratis is, ben jij het product."

Nubo, hoeveel kost het?

Bij Nubo koop je een aandeel voor € 25. We houden de prijs laag omdat we willen dat iedereen lid van onze coöperatie kan worden. Neem er 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 of zoveel je maar kanwil!

Het is dankzij de verkoop van aandelen dat Nubo de nodige fondsen kan verzamelen om zijn dienstverlening op te zetten. Elk verkocht aandeel telt, ook voor de andere coöperanten.

Nubo, da’s een abonnement van € 2,5 per maand voor 5 GB (huidige voorziene prijs). Voor mensen die geen aandelen hebben, ligt die prijs iets hoger.

We hebben het evenwicht gezocht tussen een prijs die toegankelijk blijft en waarmee de structuur toch gefinancierd kan worden. 5 gigabyte volstaat voor de meeste toepassingen. Je kan dit cijfer verhogen, en natuurlijk altijd voor een correcte prijs.

Wanneer er voor € 50 000 geïnvesteerd is, gaat Nubo van start. Ik heb al 15 jaar hetzelfde mailadres, het zounogal een gedoe zijn om dat te veranderen … Ok dan, ik doe mee!Wacht efkes, ik zoek mijn portefeuille. Ik wil toch ook wel mijn eigen plekje, waar mijn privacy echt gerespecteerd wordt. Het is gemakkelijker dan een verhuis hé, ge moet geen dozen inpakken … 72 125€ 50 000€

Nubo, wanneer gaat het van start?

Heel binnenkort! Nubo moet € 50 000 verzamelen om zijn dienstverlening op te zetten. Elke euro brengt ons dichter bij het einddoel: een correcte, betrouwbare dienst voor de gebruikers.

We bouwen Nubo samen op, vanaf nu!

  • Dankzij de aandelen die je vandaag nog koopt, kan Nubo zijn infrastructuur uitbouwen.
  • Tot die tijd houden we je op de hoogte en organiseren we activiteiten en ontmoetingen.
  • Zodra de diensten beschikbaar zijn, heb je er toegang toe.