Stappen van het project

De ontwikkeling van Nubo is gepland in vier fasen.

  1. Voorbereidingen. Met zijn netwerk en startkapitaal bereidt Nubo zich voor op zijn beheer- en communicatietools.

  2. Algemene publiekscampagne. Nubo biedt iedereen de mogelijkheid om coöperant te worden. Het doel is om €50000 op te halen. Het kapitaal van Nubo kan dan verdubbeld worden met de hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CoopUS-fonds).

  3. Technische ontwikkelingen. Zodra de fondsen zijn verzameld, ontwikkelt Nubo haar infrastructuur en diensten. Een periode waarin we diensten in bèta voorzien, maakt het mogelijk om tests uit te voeren en de technische operaties te verfijnen. De eerste hulpmiddelen en tutorials worden ontwikkeld. Het is nog steeds mogelijk om aandelen te kopen en de coöperatie blijft zich op menselijk en administratief niveau organiseren.

  4. Productie. Dit is de fase waarop iedereen wacht: de fase waarin de diensten van Nubo toegankelijk en functioneel zijn. Op dat moment moet Nubo zich verder ontwikkelen tot het ongeveer 2.000 gebruikers bereikt. Vanaf dit aantal wordt de coöperatie financieel duurzaam.

Hoe zit het met vandaag?

We zijn aan het einde van de tweede fase gekomen: de aanvraag bij CoopUS is ingediend.

Je kunt Nubo helpen haar doelstellingen te bereiken door het nemen van aandelen of door het project om je heen te promoten. Als je ons je hulp wilt bieden, neem dan contact met ons op via hello@nubo.coop.

historiek

De hoofdlijnen en belangrijkste data van het project vanaf het begin tot nu:

DATUM STAP
Vanaf eind 2016: Begin van de gesprekken over het project tussen de verschillende partners.
In mei 2017: Het projectteam neemt formelere vormen aan en start het project met meer regelmatige bijeenkomsten.
Van oktober 2017 tot april 2018: Deelname aan het SEEDS-programma van CoopCity ter ondersteuning van de ontwikkeling en structurering van projecten in de sociale economie.
Van november 2017 tot januari 2018: Marktonderzoek via de online enquête over de perceptie van digitale services en de verwachtingen ten aanzien van het project van de coöperatie.
Van januari tot juni 2018: Haalbaarheidsstudie, opstellen van een financieel plan en een businessplan ondersteund door het SEEDS-programma.
In juni 2018: Oprichting van Nubo vzw door het projectteam ter ondersteuning van de eerste stappen.
28 januari 2019: De zes stichtende verenigingen gaan naar de notaris voor de creatie van Nubo cvba-so, de coöperatie met een sociaal oogmerk.
Juni 2019: Nubo zamelt de eerste 12.000 euro in die nodig zijn om de inzamelingscampagne voor te bereiden.
Zomer 2019: Lancering van het publieke aanbod. Het doel is om ten minste 50.000 euro aan aandelen bij het publiek op te wekken.
December 2019: Het doel van de campagne wordt bereikt, in totaal heeft Nubo meer dan € 65.000 aan kapitaal opgehaald, en dit enkel in contributies van natuurlijke personen of rechtspersonen.