Werkgroepen

Werkgroepen (WG’s) maken het mogelijk de verschillende taken en de bijbehorende middelen en leden te organiseren.

Hun doelstellingen en levensduur kunnen evolueren, al naargelang de behoeften van de coöperatie.

Interne groepen

Er zijn interne werkgroepen waarvan het lidmaatschap is voorbehouden aan teamleden:

  • WG techniek
  • WG communicatie
  • WG financiën
  • WG juridische zaken

Open werkgroepen

De werkgroepen staan open voor coöperanten die enige tijd aan de coöperatie willen besteden.

Op dit moment zijn er twee open werkgroepen:

  • Op weg naar een nieuwe gebruiksrechtovereenkomst. Een eerste versie van de algemene gebruiksvoorwaarden, voorgesteld door het team, is tijdens de gewone algemene vergadering van 2020 in stemming gebracht. We zouden graag zien dat die overeenkomst mede geschreven wordt door alle samenwerkende coöperanten. Deze groep staat open voor degenen die betrokken willen worden bij de voorbereidingen en uitwisselingen rond een meer op samenwerking gerichte versie van de gebruiksrechtovereenkomst.
  • Vertalingen en proeflezen. Nubo is een tweetalig project, alle communicatie moet - of zou moeten worden gepubliceerd in het Nederlands en Frans, wat niet gemakkelijk is! Als je wilt bijdragen met vertalingen (vooral naar het Nederlands) of met proeflezen of bestaande teksten wilt bespreken, aarzel dan niet lid te worden van deze werkgroep.

Om mee te doen: registreer jezelf in Nubo agora en voeg jezelf toe aan de geassocieerde groep, dit geeft je toegang tot een informatiecategorie die is voorbehouden voor de werkgroep. Alle deelnemers zijn welkom en het staat je vrij op elk moment tot deze open werkgroepen toe te treden of deze te verlaten.

Werkgroepenlijst

Anders nog iets?

Het is de bedoeling dat de raad van bestuur nieuwe werkgroepen kan oprichten. Maar ook de algemene vergadering (de coöperanten dus) kan de oprichting van nieuwe groepen voorstellen.

Wil je een handje helpen? Of wil je een werkgroep over de werkgroepen oprichten? Aarzel niet om ons een bericht te sturen of om erover te praten op Nubo agora!

Meer informatie

Lees zo nodig bladzijde 44 van het businessplan. Daar is de visie op de werkgroepen samengevat (in het Frans).