Actualisering van de statuten van de coöperatie: buitengewone algemene vergaderingen

Als je coöperant bent, weet je misschien al dat Nubo al een paar maanden bezig is met het updaten van de statuten van de coöperatie. De coöperatie is namelijk in januari 2019 opgericht. Sindsdien is er een nieuw wetboek van vennootschappen ingevoerd, waardoor de statuten moeten worden bijgewerkt. Deze update moet voor 1 januari 2024 zijn doorgevoerd.

Het gaat in essentie om een formele revisie om te voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar het is ook een gelegenheid geweest om bepaalde punten te verduidelijken en andere te versterken.

Om de statuten te bekrachtigen moet Nubo een Buitengewone Algemene Vergadering organiseren (buitengewoon in vergelijking met de Gewone Algemene Vergadering, die één keer per jaar in mei wordt gehouden). Om te kunnen stemmen over de statutenwijziging moet de helft van de coöperanten aanwezig (in persoon) of vertegenwoordigd (per volmacht) zijn op de Algemene Vergadering. Dit komt momenteel neer op ten minste 450 mensen, wat niet erg realistisch is. Als het quorum niet wordt gehaald, is er voorzien in een tweede buitengewone algemene vergadering die daarna wordt gehouden. In dit geval wordt het quorum verlaagd naar 10% van de aanwezige of vertegenwoordigde coöperanten en, ook alleen in dit geval, wordt het maximum aantal volmachten per persoon verhoogd van 2 (gewoon maximum) naar 10 (elke persoon kan dus 10 stemmen vertegenwoordigen naast zijn of haar eigen stem).

Nubo plant daarom twee gewone algemene vergaderingen, de eerste op vrijdag 1 december van 16.00 tot 18.00 in de kantoren van Nubo (Van Elewyckstraat 35, 1050 Brussel), waarbij we verwachten dat er geen quorum wordt gehaald, en de tweede op 21 december om 18.00, in het cultureel centrum van Vilvoorde, Bolwerkstraat 17, waarbij we 10% van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten kunnen zijn, dus een kleine honderd. Daarom is het belangrijk dat je een volmacht stuurt als je niet aanwezig kunt zijn.

Als je een of meer aandelen in de coöperatie hebt gekocht, heb je een e-mail gekregen met alle informatie en een uitlegvideo over de geplande wijzigingen in de statuten.