Werkgroepen

Oorspronkelijk was Nubo georganiseerd rond kleine werkgroepen. Tot de oprichting en een beetje daarna waren er groepen rond technische, communicatie-, financiële en juridische aspecten. Deze groepen werden geleidelijk vervangen door het ’team’ dat in de coöperatie werkt aan dagelijkse taken (d.w.z. de stichtende leden, de raad van bestuur en de mensen die Nubo in de loop van haar bestaan in dienst heeft genomen).

Zoals te zien is op deze pagina van de site, hadden we een werkgroep om betrokken te raken bij een herziening van Nubo’s gebruiksvoorwaarden, en ook een groep om de verschillende Nubo teksten (site, Mijn Nubo interface, documentatie, etc.) te vertalen en te herzien. Deze groepen zijn momenteel slapende (maar kunnen nieuw leven worden ingeblazen als er vrijwilligers zijn!).

Op de algemene vergadering van mei 2023 hebben we een aantal workshops voorgesteld, met name om na te denken over Nubo-communicatie (“Hoe vertel je over Nubo om je heen?”) en om hulp te bieden bij technische ondersteuning (“Werkgroep voor technische ondersteuning”). De eerste groep liet het team achter met een schat aan ideeën waar we zeker nog mee verder kunnen.

De tweede groep, die zich zou bezighouden met documentatie, vertaling, gebruikersondersteuning en de organisatie van workshops, richtte zich op het organiseren van regelmatige bijeenkomsten om na te gaan hoe de technische infrastructuur van Nubo kan worden verbeterd en hoe eventuele problemen konden worden opgelost.

We hadden ook vier bijeenkomsten in de herfst om het project in het Engels te vertalen. Er is nog wat werk te doen, maar we zijn er bijna en het laat zien dat het mogelijk is om samen vooruitgang te boeken met het project.

Het gaat niet vanzelf om nieuwe groepen te organiseren, om de tijd te vinden om kennis uit te wisselen of om een manier te vinden om samen te werken aan dat wat Nubo drijft. Het moet ook gebeuren met respect voor privacy en gegevensbeveiliging. Toch maken werkgroepen en de mogelijkheid om ze voor te stellen al sinds de oprichting deel uit van de filosofie van Nubo.

En jij? Heb je ervaring met het organiseren van coöperatieve werkgroepen? Heb je ooit aangeboden om te helpen, maar ben je er niet toe gekomen? Wil je betrokken raken bij de coöperatie? Laat ons iets weten! Het is niet altijd mogelijk om aan ieders wensen tegemoet te komen, maar je voorstellen zijn waardevol.

Als je mee wilt doen, kun je erover praten op Nubo Agora of contact met ons opnemen via hello@team.nubo.coop.