Terugblik op de GAV van 2022

Nubo is blij mee te delen dat alle stempunten van de gewone algemene vergadering van 15 mei zijn goedgekeurd!

Ondanks het prachtige weer konden wij op de stemmen van 96 coöperanten rekenen, en de hartelijke aanwezigheid van een dertigtal personen ter plekke in Sint-Gillis (Brussel). Na een korte verwelkoming, waarbij de volmachten verdeeld werden een reeks beschouwingen over de coöperatie werden voorgesteld, namen we samen de stempunten door. Ook telden we nog een tiental aanwezigen online, die hun vragen konden stellen en de debatten konden volgen.

Naast de formele punten trokken dit jaar enkele zaken onze aandacht, met name wat de boekhouding betreft. Zo hebben wij de herziene begroting ivm het uitstel van de diensten gepresenteerd, zowel als de kandidaten voor externe auditors van de rekeningen** na een oproep aan de leden van de coöperatie. Dit laatste zal dit jaar tegelijkertijd een frisse blik op de rekeningen werpen en een optimale transparantie waarborgen.

Na een vraag- en antwoordsessie is **Nubo verheugd te kunnen meedelen dat alle punten zijn goedgekeurd. **

Afbeelding gebaseerd op een foto van Marc Van Craesbeeck / CC-BY-SA

Afbeelding gebaseerd op een foto van Marc Van Craesbeeck / CC-BY-SA