Nubo in het Engels

Vanaf het begin is Nubo een tweetalig project geweest. Het team streeft ernaar om alle publicaties en documenten zowel in het Nederlands als in het Frans te produceren, zodat we alle mensen in België die aan het project willen deelnemen, kunnen samenbrengen (hoewel we de Duitstalige gemeenschap voorlopig met tegenzin uitsluiten).

Op 29 en 30 september 2023 werd een eerste tweedaagse workshop gehouden om te beginnen met de vertaling van de diensten naar het Engels. Het is niet de bedoeling om Nubo internationaal te lanceren. Nubo is een lokaal project, dat deel uitmaakt van een gemeenschap die elkaar kan ontmoeten en helpen. De vertaling naar het Engels is een antwoord op de behoefte om de diensten open te stellen voor een deel van de bevolking dat in België woont, maar niet noodzakelijk Frans of Nederlands spreekt, of meer vertrouwd is met de interfaces van IT-diensten in het Engels.

Tussen de pagina’s van de site, de interface van Mijn Nubo, de documentatie, Nubo Agora… Nubo omvat steeds meer teksten om te onderhouden, bij te werken en te vertalen. Als je het Engels goed beheerst (moedertaal of dagelijkse taal) en wilt deelnemen aan de volgende vertaalsprints, neem dan contact op via hello@team.nubo.coop!