Nubo, een succes?

Nubo heeft tot op heden drie belangrijke fasen beleefd: de voorbereiding en oprichting van de coöperatie (gecreëerd in januari 2019), de zoektocht naar geld, door het nemen van aandelen, om de ontwikkeling van de diensten te financieren (tot december 2021), en vervolgens de “normale” groeifase met steeds meer abonnementen (en nog altijd de mogelijkheid om aandelen te nemen). Nubo bevindt zich momenteel in deze derde fase.

De coöperatie is opgericht met het doel dat de inkomsten uit abonnementen onze kosten kunnen dekken: de ruimte in het datacenter voor servers, technisch onderhoud, administratief beheer, enz. Het is een ambitieuze uitdaging, die voortkomt uit onze wil om aan te tonen dat een ander economisch model mogelijk is. De implementatie van Nubo’s online diensten werd gefinancierd door de coöperanten die zo “mede-eigenaars” van de infrastructuur zijn. Nubo zal alleen rendabel worden door middel van abonnementen (d.w.z. door gebruikers die ook coöperanten kunnen zijn) en niet door reclame of gebruik van de aan de coöperatie toevertrouwde gegevens.

Sinds de lancering van diensten voor het publiek is de groei van Nubo stabiel, maar bescheiden. Elke maand worden tussen de 10 en 20 nieuwe abonnementen genomen, met hun vele kleine technische vragen en soms annuleringen, maar ook met veel succesvolle migraties en aanmoedigingen.

Deze groei is goed nieuws. De diensten werken, de meeste abonnees zijn blij en de aangeboden tools voldoen aan hun behoeften. Maar Nubo begon met een beetje meer optimisme, met grotere groeipieken en een sterkere toename van abonnementen in gedachten. De coöperatie moet daarom een goed evenwicht vinden tussen langzaam stijgende inkomsten en uitgaven, waarbij rekening moet worden gehouden met de beschikbare personele middelen.

Het is nog vroeg om te zeggen dat het project een succes is, maar het is ook zeker geen mislukking. De diensten van Nubo zijn nu twee jaar beschikbaar en dat is nog maar het begin!

Een cartoon waar twee mensen kijken naar een scherm met de teller die op 659 staat, overeenkomstig met het huidig aantal abonnementen.