Veelgestelde vragen

Billing

Kan ik via automatische incasso betalen of een doorlopende machtiging instellen?

Betaling via automatische incasso* is helaas nog niet mogelijk. Er wordt aan gewerkt!

Ook het beheer van betalingen per doorlopende opdracht** is nog niet ingebouwd. De code van het “communicatie” vak die op de facturen wordt vermeld, verandert elke maand. Momenteel vereist de afstemming tussen betalingen via een doorlopende opdracht en abonnementen manueel werk, wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Om te vermijden om elke maand te betalen, raden wij aan om een prepaid bedrag in te stellen. Het laat je toe zelf het bedrag van je factuur te kiezen (en dus ook de frequentie ervan) en het vergemakkelijkt het beheer voor Nubo.


* Automatische incasso: je machtigt Nubo om het factuurbedrag van je rekening af te schrijven.

** Doorlopende opdracht: je automatiseert de regelmatige betaling van een bedrag op de rekening van Nubo.