Veelgestelde vragen

Waarden en principes

Wat is de ambitie van Nubo?

Een van de redenen voor het ontstaan van Nubo is weerwerk bieden aan de massale centralisatie van onze persoonsgevens. Met Nubo kunnen gebruikers middelen bundelen om digitale tools te ontwikkelen die ze nodig hebben in hun leven van alledag. Om dit doel op een duurzame manier te bereiken, moet de omvang van de coöperatie dus groot genoeg zijn.

Nubo wil bovendien sterk staan om een positieve rol in de maatschappij te spelen: vorming geven aan gebruikers, de digitale emancipatie ondersteunen, meedoen met de bescherming van de commons op internet, enz. Ook moeten andere verenigingen of initiatieven die hetzelfde pad bewandelen, ondersteund kunnen worden.

Desalniettemin wil Nubo een coöperatie op mensenmaat blijven: er zijn grenzen die Nubo niet wil overschrijden. Als op een dag techniek, administratie of logistiek de bovenhand krijgen op de mens, dan moet er aan de oprichting van meerdere Nubo’s gedacht worden in plaats van aan uitbreiding!