Veelgestelde vragen

Waarden en principes

Waarom een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk?

In vergelijking met gewone coöperaties volgt de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk een reeks bindende regels en streeft ze een sociaal doel na. Deze regels sluiten aan bij het doel en de waarden van Nubo. Het is dus niet meer dan logisch dat Nubo opgericht werd als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvba-so).

Nubo werd erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie, wat garandeert dat de coöperatie te werk gaat met respect voor de coöperatieve waarden en principes, en een ondernemerschap voorstaat dat maatschappelijk verantwoord, solidair, democratisch en niet-speculatief is.

Meer informatie over de erkenningsvoorwaarden van coöperatieve vennootschappen is te vinden op deze pagina.

Weet dat het ondernemingsrecht recent werd gewijzigd (1 mei 2019). De verschillen tussen klassieke coöperaties en coöperaties met sociaal oogmerk zijn veranderd, maar op dit moment is de volledige weerslag hiervan nog niet gekend. Dit verandert echter niets aan het feit dat Nubo erkend werd door de NRC en bindende regels volgt.