Oproep: kandidaten voor het bestuursorgaan van Nubo

We zijn op zoek naar mensen die de waarden van Nubo een warm hart toedragen en die bereid zijn om tijd vrij te maken als bestuurder of bestuurster. We hebben nieuwe krachten nodig om samen de uitdagingen van de coöperatie aan te gaan.

Het bestuursorgaan is wettelijk verantwoordelijk voor de coöperatie. Het neemt beslissingen die rekening houden met de mening van de andere organen (Algemene Vergadering, werknemers, team, enz.) en betrekt hen zoveel mogelijk bij het proces. De raad telt momenteel vier leden.

De kandidaturen zullen worden gepresenteerd op de Algemene Vergadering van 25 mei 2024 en ter goedkeuring aan de coöperanten worden voorgelegd. De zittingstermijn kan worden vastgesteld voor één of meerdere jaren (standaard is dit twee jaar).

Kandidaten kunnen al voor de Algemene Vergadering voor vergaderingen worden uitgenodigd. Je kunt Nubo dus al snel komen ondersteunen.

Lees meer in het bijgevoegde document.


Heb je interesse om Nubo op deze manier te versterken, schrijf ons dan een mail naar femke@team.nubo.coop, bij voorkeur voor 21 april 2024.

Contacteer ons ook als je op een andere manier je hulp wilt aanbieden, bijvoorbeeld door deel uit te maken van het dagelijks bestuur of een werkgroep. Neem contact op met het team via hello@team.nubo.coop of praat erover op Nubo agora.