Nubo is een jaar oud

Op 1 februari 2020 is het een jaar geleden dat de coöperatie officieel werd opgericht. Het was op 28 januari 2019 dat onze teamleden, elk een van de oprichters vertegenwoordigend, naar het kantoor van de notaris stapten om samen de oprichtingsakte te ondertekenen. De statuten werden op 1 februari 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit jubileum was de gelegenheid om de Stappen van het project -pagina van de site bij te werken. Kortom:

Het project begon meer dan drie jaar geleden:

  • 2017, Het startjaar : ons team wordt gevormd en sluit zich in oktober aan bij het SEEDS-programma van Coopcity dat Nubo in gang zet; aan het einde van het jaar wordt een enquête gehouden om het project in te kaderen.
  • 2018, Het jaar van de voorbereidingen : het financiële plan en het businessplan geven vorm aan het project door alle nodige informatie te verzamelen. Op basis van de enquête worden de te leveren diensten gedefinieerd. Coopcity volgt het project tot het einde van het jaar en het werk aan onze visuele identiteit begint met Speculoos.
  • 2019, Het jaar van de realisering : begint in januari met de passage bij de notaris, dan verzamelt Nubo de eerste fondsen die het mogelijk maken om zich te lanceren en verder begint een grotere campagne in de zomer. In december heeft Nubo zijn doel kunnen bereiken door 50.000 euro samen te brengen, voor een totaal van meer dan 70.000 euro aan kapitaal.

Boven alles zullen we ons het eerste officiële jaar van Nubo herinneren als dat van onze eerste coöperanten, die het hart van het project vormen. Wij wensen dat het tweede jaar hùn jaar wordt, het jaar van de coöperatie, met het starten van het coöperatief leven en het opzetten van de diensten.

Gelukkige verjaardag Nubo!