Nubo, hoe werkt het?

Door aandelen te kopen, worden de coöperanten mede-eigenaar van de infrastructuur. Wij weten waar de gegevens worden bewaard en hoe ze worden behandeld. Ze kunnen niet geraadpleegd of gebruikt worden zonder dat wij hier iets van af weten.

Nubo respecteert en beschermt onze privacy.

Door samen belangrijke beslissingen te nemen, zijn we er zeker van dat de coöperatieve altijd ten dienste staat van de gebruikers. De structuur garandeert transparantie en een management waarbij iedereen inspraak heeft.

Nubo is een coöperatieve die een maatschappelijk doel nastreeft.

Dankzij onze inplanting binnen een lokale structuur bevorderen we de lokale tewerkstelling en economie. De coöperatieve stimuleert ontmoetingen, uitwisselingen en wederzijdse hulp. Wij vertrouwen onze gegevens niet toe aan machines. We vertrouwen ze toe aan mensen.

Nubo is een netwerk op mensenmaat.