Veelgestelde vragen

Wat is... ? Terminologie

Wat is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (cvba-so)?

De coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (so) is een coöperatie die een welomschreven sociaal doel nastreeft. Haar werking is democratisch en is bij wet vastgelegd.

Een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk volgt dus duidelijke regels:

  • Een sociaal oogmerk nastreven is essentieel, en dit wordt weerspiegeld in de manier waarop de middelen en de opbrengsten van de coöperatie aangewend worden;
  • De eventuele uitkering van dividenden is beperkt tot maximum 6% van de waarde van de aandelen;
  • Het interne besluitvormingsproces moet democratisch zijn: elke coöperant heeft maximaal 10% van de stemmen (bij Nubo is dit één stem per persoon!);
  • De werknemers zijn betrokken bij de besluitvorming en de coöperatie moet hen voorstellen één of meerdere aandelen te nemen;
  • Iedereen die dit wenst kan coöperant worden, zonder onderscheid (de enige voorwaarde is instemmen met de waarden van Nubo).

U kunt meer te weten komen over de erkenningsvoorwaarden van coöperatieve vennootschappen op deze pagina.