Veelgestelde vragen

Tech

Welke software wordt gebruikt?

Wat software betreft, gebruiken wij open source software. Wij maken een onderscheid tussen het aanbod van diensten en de integratie daarvan met één authenticatie- en administratie-interface. Wij werken met Debian, een stabiele en betrouwbare variant van Linux. Voor geclusterde opslag gebruiken we GlusterFS, dat bestanden synchroniseert. De databases moeten ook worden gesynchroniseerd met onder andere het MariaDB Galera cluster.

Synchronisatie
 • Gluster → data sync
 • OpenLdap (replicatie) → synchronisatie van gebruikersrecords
 • MariaDB + Galera → databasesynchronisatie
 • KeyDb (een fork van Redis die Master-Master toestaat) → cache synchronisatie
Authenticatie
 • LemonLdap → SSO systeem (1 login, geeft toegang tot alle diensten zonder elke keer in te loggen)
Load Balancing & High Availibility
 • Keepalived → virtueel IP-beheer
 • Haproxy -> load balancing
 • ProxySql -> proxy / load balancing pour les Db

Web services

 • Nginx
 • Php
 • certbot → certificatenbeheer
 • Roundcube → webmail
Mail
 • Mailcow (admin-interface voor e-mailbeheer)
 • Postfix → mailserver, zorgt voor de aflevering van de mail
 • Dovecot → IMAP en POP3 server (mail account beheer / filters / .)
 • Rspamd → anti-spam systeem
 • Solr → zoekmachine voor het doorzoeken van mails en hun inhoud
 • Clamav → anti-virus
 • Named → een validerende, caching, recursieve DNS resolver
 • Olefy → anti-virus voor Office-bestanden (.docx / ..)
Logs
 • Syslog-ng → beheer van systeemlogs
Cloud

Nextcloud (https://nextcloud.com): een open-source alternatief voor Google Drive/Dropbox/Office365 dat niet alleen cloudopslag biedt, maar ook agenda’s, online bewerken van documenten en kan worden uitgebreid met andere plugins. Een lokale client stelt gebruikers ook in staat om bestanden lokaal te synchroniseren.

Gebruikerszone my.nubo.coop

Voor de ontwikkeling van my.nubo.coop wordt gebruik gemaakt van Drupal (https://drupal.org)

Discussieforum Agora

Voor ons discussieforum agora.nubo.coop maken wij gebruik van Discourse (https://www.discourse.org/)

Support

Voor het behandelen van support vragen, maken wij gebruik van Zammad (https://zammad.org/)