Veelgestelde vragen

Coöperant worden

Wie kan aandelen kopen?

Iedereen kan vennoot worden van Nubo. De enige voorwaarde is de uitgangspunten van Nubo te delen en zich willen aansluiten bij het project. Minderjarigen kunnen eveneens coöperant worden (de rechten en plichten die gelinkt zijn aan deze status zullen dan uitgeoefend worden door hun voogd).

Er is echter wel een wettelijk plafond van 5000 € per persoon in het kader van een openbare oproep. Wat toch een behoorlijke marge laat om verschillende aandelen te nemen!

Als u meer wil investeren, neem dan contact op met ons.