Zij steunen Nubo

todo NL

68 Septante Abelli AlesICT BxLUG Cassiopea CESEP Champs-Libres Constant Domaine Public IEB Le compte est bon Nestor Neutrinet Radio Panik Tactic

Waarom zou u als vereniging Nubo steunen?

Privacy is een essentieel onderdeel van de democratie. Om dit te behouden is het belangrijk dat iedereen een alternatief kan vinden voor de zogenaamde “gratis” onlinediensten die zichzelf betalen door onze persoonlijke gegevens te gebruiken en onze aandacht af te leiden. Nubo stelt voor om zich collectief te organiseren in een transparante coöperatie die openstaat voor iedereen om dit alternatief aan te bieden.

Het is onze ambitie om een verandering in de samenleving teweeg te brengen. Om dit te doen, is het noodzakelijk voldoende mensen samen te brengen om een sterke coöperatieve dynamiek te creëren, maar ook om de autonomie van de structuur en de duurzaamheid van de diensten te garanderen. Daarom heeft Nubo steun nodig van bestaande structuren en willen we duurzame partnerschappen te creëren.

Hoe kan u Nubo steunen?

Aandelen nemen: op deze manier draagt u direct bij aan het project. Coöperant worden betekent ook het verkrijgen van stemrecht op de algemene vergadering en de mogelijkheid om uw standpunt te verwoorden in het beheer van de structuur. Rechtspersonen kunnen via dit formulier aandelen nemen.

Door uw expertise in te brengen: het is mogelijk om deel te nemen aan specifieke besluitvormingsorganen, zoals de Raad van Bestuur. Er zijn ook werkgroepen gepland die in opdracht van de Algemene Vergadering diverse thema’s in verband met de activiteit van de coöperatie behandelen (bv. milieueffecten, opleiding, voorlichting van het grote publiek, inclusie, solidariteit en sociale rechtvaardigheid, enz.)

Nubo bekend maken bij uw netwerk: zo kunnen ook uw leden en aanverwanten ons project steunen en bij ons aansluiten. Het is belangrijk voor ons zichtbaar te zijn in publicaties, op websites of in nieuwsbrieven. Wij staan uiteraard open voor een uitgebreider voorstel, en zijn beschikbaar om het project te presenteren tijdens een bijeenkomst, een publiek evenement…. Contacteer ons via hello@nubo.coop.