Over de resultaten van de enquête

Afbeelding
vignette article statistiques

Van harte bedankt voor uw deelname aan de enquête over de haalbaarheid van ons coöperatief project. We zijn heel tevreden met deze eerste meting van de temperatuur die ons een goede indruk geeft van de richting waarin we kunnen werken en motiveert ons het werk voort te zetten. We willen u ook graag bedanken voor de vele bemoedigende woorden.

Wij willen u hierbij graag een eerste keer verslag doen van de tendenzen in de  cijfers en opmerkingen

Een grote vraag naar alternatieven

U bent wel degelijk op zoek naar een alternatief aanbod voor online diensten: meer dan 83% vulde 'ja' bij minstens één van de voorgestelde diensten. En de vraag is niet beperkt tot één service. Diegenen die geïnteresseerd  zijn in één dienste, zijn geïnteresseerd in meerdere (4 à 6) voorgestelde diensten uit de lijst.

Dit is een stimulans voor ons om aanbod uit te bouwen waarin meerdere diensten geïntegreerd worden en ons dus niet beperken tot één dienst.

Als we meer in detail gaan kijken, kan het niet verbazen dat e-mail hoog scoort. Documenten online bewaren is tweede, gevolgd door online gedeelde kalenders. De interesse voor de andere voorgestelde diensten ligt dicht in de buurt.

Afbeelding

Het lijkt duidelijk dat e-mail als centraal onderdeel van onze online identiteit, één van de diensten is die centraal moet staan in ons aanbod, samen met het online bewaren van documenten. Ook de andere diensten lijken nodig als we willen beantwoorden aan uw vraag.

Coöperant worden?

Aan de financiële kant van de zaak waren wij geïnteresseerd in de prijs die bereid bent te betalen voor de diensten die Nubo wil aanbieden. Zonder hier verder in te gaan op onze commerciële strategie, kunnen we zeggen dat slechts 10% van de deelnemers niet wenste te betalen voor dergelijke diensten. Wij voelen ons hierdoor aangemoedigd in het idee dat gratis diensten niet bestaan. Want als het gratis is, bent u het product.

Een derde van de deelnemers heeft aangegeven coöperant te willen worden. Een behoorlijk aantal, maar vooral geeft de helft van de deelnemers aan dit mogelijk te willen. Het zal dus zeer belangrijk zijn uw opmerkingen te analyseren over de voorwaarden waaronder u dit zou willen doen.

Afbeelding

Voorwaarden en vragen

De vraag op welke voorwaarde u zou overwegen coöperant te worden, wordt beantwoord met de -in dit stadium- logische en legitieme vraag om meer informatie op twee vlakken. Eerst en vooral komen duidelijke voorwaarden naar voor over de besluitvorming die transparant en democratisch moet verlopen, alsook de juridische vorm die we voor ogen hebben waar een voorkeur uitgesproken wordt voor de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk.

Maar ook de opmerking dat de coöperatie niet teveel mag verwachten wat betreft tijdsinvestering, maar ook qua technische kennis, is opvallend. Het lijkt ons belangrijk bij deze te benadrukken dat coöperanten geen verplichting zullen hebben zich actief in te zetten. Wettelijk gezien neemt een coöperant een financieel risico, hij/zij heeft recht op informatie en wordt uitgenodigd voor de algemene vergaderingen. Een beperkt engament dus.

Tegelijkertijd willen we twee redenen vermeld waarom we Nubo als coöperatie vorm willen geven. We willen dat de gebruikers eigenaar zijn van hun data en diensten. Dat is de kern van het project. Bovendien willen we inclusief functioneren en communiceren, we willen participatie aanmoedigen (zelfs als dat slechts zeer specifiek en beperkt is). Daarom moeten we manieren vinden om open en transparant te communiceren en ontmoetingen organiseren, die verder gaan dan de officiële vergaderingen. Dit heeft ook technische gevolgen maar hierover later meer.

Een volgend belangrijk criterium is kwaliteit en prijs. Het kan nuttig zijn hier enkele evidenties te herhalen: als Nubo een economisch duurzaam aanbod wil uitwerken, zullen de aangeboden diensten een professionele kwaliteit moeten bieden voor een betaalbare prijs. En indien mogelijk een correcte return on investment. Wij komen later terug op deze aspecten, die meer dan een paragraaf in een blog verdienen.

Begrijpen wat er op het spel staat

Tot slot wordt ook een aspect dat ons nauw aan het hart ligt, vaak vermeld: de wens om te begrijpen waar het allemaal om draait. We beschouwen dit als een belangrijk aspect, dat vaak ontbreekt bij gelijkaardige projecten. Voor techneuten mag de machinerie dan wel duidelijk zijn, maar vrije software projecten blijven te vaak in hun niche steken van geeks en techneuten. Met ons project willen we, naar het voorbeeld van Framasoft, die een inspiratiebron voor is, deze technische onderwerpen toegankelijk maken voor een groot publiek. Dit is een complexe taak, die veel pedagogische draagkracht vereist, maar die ligt on zeer nauw aan het hart

We willen u nogmaals bedankten voor uw deelname. Dit stelt ons in staat verder te beraden over een goede aanpak van ons project. We komen er op terug.