Diensten

Aanbod

Dit zijn de diensten die Nubo vanaf begin 2019 wil aanbieden. Meer details volgen binnenkort!

 • E-mails
 • Persoonlijke clouds (online back-up en delen van documenten, foto's, video's, etc.)
 • online (gedeelde) agenda's
 • Configureerbare en deelbare adresboeken

Extra diensten zijn ook gepland of kunnen later worden toegevoegd, zoals collaboratieve schrijftools, enquêtes, bestandsoverdracht of gedecentraliseerde sociale netwerken.

Het is ook mogelijk om domeinnamen te reserveren en te koppelen aan uw accounts. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u een gepersonaliseerd e-mailadres of een door Nubo gereserveerde domeinnaam gebruiken.

Opmerking: Nubo is nog steeds een project in opbouw, het is mogelijk dat dit alles zal veranderen voordat het werkelijkheid wordt!

Prijzen

Alle prijzen die wij hier aanbieden zijn slechts voorlopig inschattingen. We baseren deze op de huidige inschattingen, maar dit kan veranderen.

 • Een prijs van 0,5 €/maand per GB gereserveerde ruimte, met een minimum van 5 GB, of 2,5 €. Uw diensten voor de prijs van een koffie!
 • Een lagere prijs prijs per GB wanneer men meer dan 10GB neemt
 • De hoeveelheid gereserveerde ruimte kan flexibel beheerd worden
 • Een zeer groot aantal identiteiten (e-mails, aliassen, enz.)

Het idee zal altijd zijn om het juiste evenwicht te vinden tussen de toegankelijkheid van emancipatorische instrumenten en de kosten die nodig zijn om ze in stand te houden. Zelfs de "gratis" diensten die wij gebruiken hebben een prijs, vaak gedekt door reclame of doorverkoop van gegevens. Een basisprijs van enkele euro's per maand garandeert de autonomie en duurzaamheid van de infrastructuur van Nubo.

Wij willen een toegankelijk en aangepast aanbod aanbieden. Het basisaanbod wordt niet afgeprijsd, de kwaliteit van de diensten zal voor alle gebruikers gelijk zijn. Het enige verschil is de beschikbare schijfruimte. De client interface zal duidelijk aangeven welke quota beschikbaar zijn en blijven voor elke gebruiker en het zal mogelijk zijn om deze op elk moment aan te passen. Als u niet weet wat 1, 5 of 10 GB is, maak u zich geen zorgen! Neem de basisruimte en visualiseer uw gebruik terwijl u verder gaat.

We zijn van plan om te werken op basis van voorschotten (we betalen voor de komende periode). De kosten worden berekend op basis van de gereserveerde schijfruimte. Afhankelijk van de aanpassingen wordt het resterende krediet of het te betalen bedrag berekend en direct zichtbaar. Als u uw gereserveerde ruimte vergroot, wordt de resterende periode gewoon korter; als u uw ruimte verkleint, wordt de periode verlengd. Het is altijd mogelijk om de rekening te financieren en de herinneringen te beheren (schijfruimte die verzadigd raakt of het einde van de factureringsperiode).

Opmerking: Nubo is nog steeds een project in opbouw, het is mogelijk dat dit alles zal veranderen voordat het werkelijkheid wordt!

Werking

Concreet betekent dit dat Nubo, onder voorbehoud van de naleving van dit handvest (bijvoorbeeld geen spam), voorziet:

 • Een zeer groot aantal identiteiten (e-mails, aliassen, enz.)
 • Een groot gemak om uw gegevens te exporteren
 • De mogelijkheid die aan een van de rekeningen wordt geboden om autonoom te worden
 • Een totale controle van uw parameters
 • Diensten volledig gebaseerd op vrije en open software

De diensten van Nubo zijn allemaal gebaseerd op gratis software. Het gebruik ervan wordt aangegeven en gedocumenteerd. U bent vrij om er thuis of op andere servers mee te experimenteren! Het gebruik van vrije software is een garantie voor robuustheid en veiligheid, terwijl wij uw fundamentele vrijheden en privacy respecteren.

Wij zorgen ervoor dat de opties voor het exporteren en importeren van uw eigen gegevens voor iedereen beschikbaar zijn en geven aan hoe ze thuis (self-hosting) of door vertrouwde derden kunnen worden hergebruikt.

Bovendien kan elke rekening worden onderverdeeld in verschillende identiteiten, gereserveerd voor delen van uw leven (privé, professioneel, enz.) of voor andere leden van uw huishouden (kinderen, echtgenoten, enz.). Elke identiteit krijgt toegang tot de verschillende diensten op een autonome en gecompartimenteerde manier. De hoofdrekening kan echter slechts aan één persoon worden gekoppeld die de "hoofdidentiteit" zal zijn en betalingen, schijfruimte en secundaire identiteiten zal beheren. Dit betekent dat als u een account bij ons opent, u online ruimtes (wolken) en mailboxen voor uw kinderen kunt openen, zonder toegang te hebben tot hun gegevens.

Tot slot kan een secundaire identiteit worden omgevormd tot een hoofdaccount voor degenen die zelf hun online leven willen beheren en autonomie willen verwerven. We willen dat Nubo accounts flexibel zijn en evolueren naarmate het leven van mensen verandert. Om te vertrekken, te blijven, te groeien, te krimpen, te vermenigvuldigen, te experimenteren, autonoom te worden....

Let op: Nubo is nog steeds een project in opbouw, het is mogelijk dat dit alles zal veranderen voordat het werkelijkheid wordt!

Word coöperant

Meer details volgen binnenkort!

Door een aandeel van Nubo te kopen, wordt u een coöperant. Dit biedt u een reeks voordelen:

 • echte controle hebben over uw gegevens;
 • uw stem laten horen in het management van Nubo en deelnemen aan de algemene vergaderingen;
 • genieten van een voordeeltarief voor Nubo-diensten.

Onze planning voorziet ontmoetingen in het najaar van 2018 om het project te starten. De opening voor coöperaties is gepland voor de winter, vlak voor de opening van de diensten.

Zodra we over de wettelijke mogelijkheid beschikken, zullen de procedures hier op deze site worden uitgelegd voor de eerste vergaderingen.

Opmerking: Nubo is nog steeds een project in opbouw, het is mogelijk dat dit alles zal veranderen voordat het werkelijkheid wordt!