Over ons

Waarom Nubo?

In de afgelopen vijftien jaar hebben vele verenigingen in België en elders gewerkt aan de promotie van vrije software en een neutraal, open en inclusief internet, en aan het aanbieden van onafhankelijke online diensten. In de loop der tijd zijn wij, actief in deze sector, tot een aantal conclusies gekomen:

 1. de voorgestelde oplossingen blijven vaak voorbehouden aan niches van geïnformeerde en technisch capabele mensen;
 2. Het internet verandert snel en hoewel er positieve ontwikkelingen zijn, zijn sommige van zijn belangrijkste evoluties zorgwekkend;
 3. alternatieven zijn mogelijk, maar vrijwilligerswerk zal niet voldoende zijn om de levensvatbaarheid op lange termijn te waarborgen.

Nochtans stellen we vast dat:

 1. het grote publiek meer en meer bewust gemaakt wordt door kritisch nieuws en "openbaringen";
 2. er bestaan technische oplossingen die steeds toegankelijker, veiliger en betrouwbaarder worden;
 3. bedrijfsmodellen die overeenkomen met onze waarden mogelijk zijn en rondom ons worden toegepast.

Verschillende Belgische verenigingen hebben hun krachten gebundeld om hun krachten te bundelen en stellen u Nubo voor: een burgercoöperatie die ethische en privacyvriendelijke digitale diensten aanbiedt, dit alles binnen een economisch duurzaam kader.

Het team

Nubo wordt gedragen door individuen en verenigingen.

Er wordt vastberaden gewerkt aan de uitvoering van het project.......

 • Agnez - Website ontwerper en verdediger van de cultuur van het delen en gratis software binnen Abelli, Creative Commons België, les Samedies en andere.....
 • Denis - Systeembeheerder, actief in de non-profit organisaties "Domaine Public", "Tactic" en "Constant".
 • Kenny - Systeembeheerder bij Tactic, vele servers en PC's in het Brusselse associatieve landschap draaien dankzij hem. Kenny is actief in de kern van Domaine Public.
 • Martin - Activist en verdediger van vrije software, actief binnen Cassiopea vzw.
 • Stijn - Website ontwikkelaar binnen arbeiderscoöperatie Nestor.
 • Emmanuel - Digital Autonomist, houdt van het internet als neutraal en technologieën als open. Actief bij Neutrinet en Abelli.

Hoe kan ik deelnemen?

---

Verenigingen die het project dragen.......

 • Abelli vzw is een Belgische vereniging die Vrije Software promoot. Zijn doel: een ontmoetingsplaats creëren tussen de wereld van verenigingen en de voorstanders van van Vrije software in België. Het werd opgericht in 2013 voor de organisatie van de 14e World Free Software Meeting in Brussel en organiseert sindsdien het evenement "Associalibre".
 • Cassiopea vzw is een vereniging van internetdiensten die zich voornamelijk richt op de Belgische associatieve wereld. Gelegen op het ontmoetingspunt tussen het virtuele en het reële, tussen het menselijke en het technologische, is ons doel om virtuele en associatieve netwerken op een duurzame manier met elkaar te verbinden. Door de toe-eigening van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën door de associatieve wereld te bevorderen, hopen we te werken aan de opbouw van een internet dat inclusief, vrij en democratisch is.
 • Domaine Public is een Brussels hostingbedrijf dat sinds 2001 actief is. Domaine Public wil autonomie bevorderen in het beheer van gratis IT-tools, binnen een breed en niet-gespecialiseerd publiek.
 • Nestor cvba is een coöperatieve die websites ontwerpt en maakt voor organisaties, bedrijven en individuen met een maatschappelijke meerwaarde. Nestor gebruikt open source software en strijdt voor privacy en een vrij internet.

Hoe ons te ondersteunen?

---

Verenigingen die ons steunen.....

Neutrinet vzw is een Belgische vereniging die lid is van de FFDN (federatie van associatieve Internet access providers). Ze heeft tot doel netwerken voor de uitwisseling van informatie te onderhouden, te ontwikkelen en te bevorderen, met inachtneming van het beginsel van netwerkneutraliteit en de bescherming van de grondrechten, waaronder met name het recht op vrije meningsuiting, toegang tot informatie en respect voor het privéleven, met als doel de menselijke ontwikkeling en de emancipatie van netwerkgebruikers.

Hoe ons te ondersteunen?

Onze waarden

Nubo verdedigt de waarden van een internet dat zij voor ogen heeft: een open, neutraal, vrij en gedecentraliseerd internet. Dit ethisch kader draagt bij tot het respect voor persoonlijke gegevens en dus ook voor ons privéleven en onze individuele vrijheden. Het verzet zich dan ook tegen de exploitatie van onze gegevens, waarvan de reclame slechts het - meest zichtbare - topje van de ijsberg is.

Onder het voorwendsel van een innovatieve economie gebruiken de "gratis" diensten ons en onze persoonlijke gegevens. Zij maken ons afhankelijk van hun keuzes en hun centrale positie. Het is aan ons, samen, om opnieuw autonomie te verwerven door onszelf te decentraliseren van monopolies en hun afhankelijkheid van reclame.

---

Daarom wil Nubo ethische online diensten aanbieden: een e-mailadres om de controle over uw digitale identiteit terug te krijgen en een persoonlijke cloud waarover u de controle over uw gegevens behoudt. Elke gebruiker blijft de enige beheerder van zijn gegevens, Nubo maakt er geen gebruik van, geeft ze niet door aan derden en doet er alles aan om de privacy van zijn gebruikers te beschermen.

De infrastructuur zal evolueren volgens de innovaties en behoeften, wij houden van het internet en de technologieën! We houden ook van de mensen die ze gebruiken en daarom verdedigen we deze waarden. Vrijheid en decentralisatie impliceren keuzevrijheid. Daarom ondersteunt Nubo andere soortgelijke initiatieven, maakt het gebruik van vrije software en open standaarden, en faciliteert het exporteren en importeren van gebruikersgegevens.

Omdat het bouwen van het internet een collectief project is, omdat de cloud niet in de wolken zit maar een fysieke en menselijke infrastructuur vereist en omdat het noodzakelijk is om de apparatuur te kunnen onderhouden en het werk te kunnen betalen, worden deze diensten betalend aangeboden. We willen de prijzen echter betaalbaar en democratisch houden.

Nabijheid is de basis van wederzijds vertrouwen, Nubo is een lokale gemeenschap die haar leden steunt en solidariteit voor de technische emancipatie van elkaar bevordert. Mits ze neutraal en transparant zijn, kunnen materiële netwerken worden gebruikt om menselijke netwerken op te bouwen.

Nubo is een coöperatie met sociale doelstelling die wordt beheerd en eigendom is van alle coöperanten. De gebruikers zijn mede-eigenaar van de infrastructuur en nemen deel aan de strategische besluitvorming. Collectief beheer en transparantie sluiten aan bij de waarden van het internet die wij willen verdedigen en bestendigen.

Het project

Nubo is in het proces van creatie. Voor meer informatie, schrijf je in op onze nieuwsbrief of bezoek onze blog.

Geschiedenis

 

 • In 2016, in lijn met de ontwikkeling van diensten zoals die van Framasoft en het nieuw opgerichte C.H.A.T.O.N.S. netwerk, bundelen verschillende verenigingen hun krachten om ethische alternatieve oplossingen te ontwikkelen voor de online tools die we dagelijks gebruiken.
 • In 2017 kreeg de "stichtende" kern vorm: Agnez (Abelli vzw), Denis en Kenny (Domaine Public vzw), Stijn (Nestor scrl) en Martin (Cassiopea vzw).
 • Van oktober 2017 tot april 2018 wordt het team ondersteund door steun voor de oprichting van coöperaties in het kader van het SEEDS-programma van Coopcity. We profiteren nog steeds van hun follow-up en gepersonaliseerd advies tot eind 2018.
 • Eind juni 2018 werd Nubo een vzw! Dit eerste wettelijke bestaan maakt het mogelijk om administratieve dossiers te beheren in afwachting van de omvorming tot coöperatie.

 

Oprichtingsdocumenten

Contactgegevens

Schrijf ons: hello@nubo.coop