Film en debat

La bataille du Libre

“La bataille du Libre” is een documentaire geregisseerd door Phillipe Borrel over de problematiek van vrije software.

Synopsis: Tegenwoordig vormt IT de kern van bijna alle menselijke activiteit. Heeft het geholpen om ons meer autonome burgers te maken? Of heeft het ons getransformeerd tot passieve consumenten van een markt die geglobaliseerd is? We zijn ons er niet eens van bewust dat, in het hart van de technologie, twee logicas nu met elkaar botsen: sinds de jaren ‘80 zijn de emancipatorische principes van de vrije softwarebewegingen begonnen met het aanvallen van de exclusieve en “private” bewegingen die de intellectuele eigendomsrechten verdedigen. Vrije software, vrije zaden, vrije geneesmiddelen, vrije kennis… Deze bewegingen, die zich richten op vrijheid, samenwerking en delen, hebben als doel de autonomie en macht van de gebruikers te herstellen, wat leidt tot een wereld zonder patenten, ten voordele van het algemeen belang.

Nubo is uitgenoodigd om na de filmprojectie aan een debat deel te nemen.

Die ontmoeting zal in het frans plaats vinden.

Bekijk hier de trailer van de film.