Enquête over een alternatief aanbod van online diensten, met respect voor digitale privacy

Het internet speelt een grote rol in ons leven: we e-mailen, delen foto's en documenten, zoeken naar informatie en winkelen online. We maken hiervoor dankbaar gebruik van de vele 'gratis' diensten die grote privébedrijven ons aanbieden. Maar dit dient vooral de eigen agenda van deze bedrijven. Door deze diensten te gebruiken geven we hen gigantische hoeveelheden persoonlijke gegevens. Die misbruiken ze voor eigen winst, ver van publieke controle of zorg om de maatschappelijke gevolgen. Zij doen dit zonder medeweten of bewuste toestemming van de gebruiker.

Wij maken ons ernstig zorgen hierover. Daarom willen we een project starten waarmee gebruikers terug eigenaar kunnen worden van hun eigen gegevens. We willen een coöperatie starten op basis van open source software, die betrouwbare diensten biedt en mensen in staat stelt hun digitaal leven in vertrouwen en op ethische basis te leiden.

Uw antwoorden op deze korte vragenlijst helpen ons de haalbaarheid van dit project te beoordelen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Als u zich ook zoveel zorgen maakt, kunt u dit initiatief helpen door deze vragenlijst zo ruim mogelijk te verspreiden.

PS: Alle gegevens die we in het kader van deze enquête verzamelen, gebruiken we uiteraard enkel voor het hierboven genoemde doel. Zij worden in geen geval overgedragen aan derden.

Voor welke diensten zou u overwegen een alternatief aanbod te gebruiken ipv het commerciële aanbod?
Ja Nee Afhankelijk van de prijs Geen idee
Stel hier andere diensten voor die je graag zou willen gebruiken?
De juiste prijs
Deze dienstverlening kost geld want ze wordt niet betaald met advertenties en het misbruik van uw persoonlijke gegevens. Welk bedrag zou u bereid zijn te geven per maand voor uw privacy?
€/maand
Become a shareholder
We overwegen een coöperatie op te richten om deze diensten democratisch en met respect voor privacy te beheren. Wil u hierin participeren en coöperant te worden?
Hoeveel zou je overwegen om te investeren in de coöperatieve? (een aandeel zal mogelijk 25€ kosten)
Wat zou je kunnen overtuigen wel aandeelhouder te worden?
Uw geboortejaar
Wilt u ons nog iets anders vertellen?
Wil u graag op de hoogte blijven van dit project?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel in het kader van dit project en delen ze niet met derde partijen.
Hoe hebt u dit project leren kennen?