Verslag van op de werf

Bild
photo par Jamain (wikimedia) CC BY-SA 3.0

Foto: Jamain (wikimedia) CC BY-SA 3.0

Het gaat vooruit!

Iets meer dan een jaar geleden zetten we ons project in de steigers. Als een initiatief van verschillende organisaties, moesten we mekaar vinden in een werkwijze. Elk van ons heeft naast dit project zijn eigen professionele verplichtingen en het is dus in onze vrije tijd dat we deze onderneming stap voor stap realiseren. We blijven erg gemotiveerd, maar Nubo kan maar vooruit gaan met de kracht die we zo kunnen vrij maken.

We willen graag transparant zijn over creatieproces van de coöperatie. Daarom geven we hierbij graag een stand van zaken.

Wat we deden

Gedurende 7 maanden, van oktober 2017 tot april 2018, werd Nubo begeleid door een ondersteuningsproject voor sociale economie: het SEEDS programma van Coopcity. Zo hebben we teainingsmodules kunnen volgen en wereden we regelmatig opgevolgd door onze coaches die ons bij stonden met advies. We hebben de indruk dat men bij Coopcity gelooft in ons project en dat doet deugd. Onze dank voor hun steun aan ons project!

Op basis van de resultaten van onze enquête waaran jullie massaal hebben deelgenomen, hebben we een goede basis kunnen leggen van wat we willen doen. We hebben de diensten gedefinieerd die we willen leveren en het business plan is zo goed als rond. Op financieel vlak hebben we verschillende scenario’s en wordt er nu gewerkt aan een realistisch financieringsplan, rekening houdend hiermee.

Recent hebben we dan besloten een dossier in te dienen bij de projectoproep sociale economie, van het Brussels Gewest.

Om een legale entiteit te vormen hebben we een vzw opgericht. Op die manier kunnen we administratieve dossiers beheren en het is de bedoeling deze vzw uiteindelijk om te vormen naar een coöperatie de komende maanden.

Nubo zal ook een technische uitwerking vereisen. We werken aan een beschrijving van de specificaties voor de software die ontwikkeld dient te worden. En ook op vlak van hardware maken we een gelijkaardige oefening. De uitdaging hier bestaat er uit een evenwicht te vinden tussen stabiliteit en betrouwbaarheid en de wens een minimale ecologische impact en verspilling van grondstoffen te veroorzaken.

Co-locatie datacenter?

We zijn met verschillende organisaties, Neutrinet, Domaine Public en Nestor, in gesprek over de mogelijkheid een co-locatie in een datacenter te delen. Het doel hiervan is zoals bij het delen van een huis: de kosten drukken en voordelen in het dagelijkse beheer.

Maar behalve het praktische aspect willen we door de fysieke toegang tot onze machines ook onze onafhankelijkheid bewerkstelligen en streven naar decentralisatie van data. Door onze eigen plaats te creëren willen we ons bevrijden van de gekende, grote spelers op de markt. Het is mogelijk dit zelf in handen te nemen. Wordt vervolgd!

Het team

We kondigen met plezier de komst aan van Emmanuel die een handje toesteekt bij de communicatie.

De volgende stappen… in vier seizoenen

Na het reeds geleverde werk zoals hierboven beschreven, liggen nog grote werven voor ons.

Het programma voor de komende maanden:

Zomer

Deze zomer willen we de basis leggen van de juridische structuur van de coöperatie en de erkenning aanvragen van onderneming met een sociaal oogmerk. (meer info over deze vorm)

Herfst

In d de herfst willen we graag bijeenkomsten organiseren om ons project te presenteren en te horen wat de noden en bedenkingen zijn van potentiële coöperanten en partners.

Winter

Wij hopen u in het begin van de winter te kunnen uitnodigen coöperant te worden. En vooral kort daarna de diensten te kunnen leveren die we vooropstellen.

Lente

Een op zich zelf staande coöperatie in de lente van 2019? Dat is de uitdaging!

En nu?

Hebt u vragen, opmerkingen of informatie voor ons? Aarzel niet ons te contacteren. Het duurt soms even, maar wij proberen te antwoord op alle berichten.

U wilt ons steunen? Eind dit jaar zal u coöperant kunnen worden. Tot dan is het voor ons van belang ons project bekend te maken. Praat dus over ons. Stel mensen voor zich te abonneren op onze nieuwsbrief, onze website te bezoeken of ons te contacteren.

U wilt meewerken? We kunnen hulp gebruiken. Helpende handen in de communicatie, (nalezen van) vertaling van Frans naar Nederlands… Aarzel niet contact op te nemen.

 

 

Comments

Suske

Bravo pour le boulot déjà accompli et merci !

Cette initiative est d'utilité publique ! ET le fait qu'elle soit localisée à Bruxelles et super important pour les gens d'ici !

Suske

(il existe des personnes qui n'aiment pas les pseudos mais c'est le mien ;-) )